Projekty

Programy pro žáky a studenty Libereckého kraje

Projekt primární prevence závislosti a domácího násilí. Projekt byl financován z prostředků Libereckého kraje.

On

Projekt primární prevence xenofobie a vyčleňování. Projekt byl financován z prostředků Libereckého kraje a Statutárního města Liberec.

V souladu s planetou

Projekt mezinárodní spolupráce v oblasti ekologie a výchovy k udržitelnému způsobu života. Projekt byl financován z prostředků Česko-německého fondu budoucnosti a Libereckého kraje.

NEJLEPŠÍ ODPAD JE TEN, KTERÝ VŮBEC NEVZNIKNE

Projekt mezinárodní spolupráce v oblasti dramatické výchovy a řešení celospolečenských témat.
Projekt byl financován z prostředků Česko-německého fondu budoucnosti.

Rebecca – prevence kyberšikany

Program primární prevence v oblasti kyberšikany

Projekt byl financován z prostředků Fondu zdraví a prevence Statutárního města Liberec.

Hranice mezi námi

Projekt mezinárodní spolupráce v oblasti dramatické výchovy a řešení celospolečenských témat.

Projekt byl financován z prostředků Česko-německého fondu budoucnosti.

1+1=1

Projekt mezinárodní spolupráce v oblasti hudby a výchovy dětí a mládeže.

Žadatelem projektu bylo Jeleniogórskie Centrum Kultury, Polsko, partnerem Dramacentrum Bezejména, z.s.
Projekt CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0001741 byl financován z prostředků Evropské Unie z Programu Interreg V-A Česko-Polsko, podpořen Euroregionem Nisa a Libereckým krajem.

Kudy vedou hranice

Projekt mezinárodní spolupráce v oblasti dramatické výchovy a řešení celospolečenských témat.

Projekt byl financován z prostředků Česko-německého fondu budoucnosti a podpořen Fondem rozvojové spolupráce Statutárního města Liberec a Libereckým krajem.

Společná budoucnost

Projekt mezinárodní spolupráce v oblasti dramatické výchovy a řešení celospolečenských témat.

Projekt byl financován z prostředků Česko-německého fondu budoucnosti a podpořen Fondem vzdělávání Statutárního města Liberec.