NEJLEPŠÍ ODPAD JE TEN, KTERÝ VŮBEC NEVZNIKNE

Projekt mezinárodní spolupráce v oblasti dramatické výchovy a řešení celospolečenských témat
Žadatel: Dramacentrum Bezejména, z.s.
Registrační číslo projektu Česko-německého fondu budoucnosti: 6-20-10388

„Nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne“ je nejen výrok, ke kterému se hlásíme, ale také název projektu Dramacentra Bezejména a partnerské školy  Richard-von-Schlieben-Oberschule Zittau. V rámci projektu 50 českých a německých dětí a studentů strávilo pět červencových dní (13. – 17. července 2020) společným zkoumáním tématu udržitelného způsobu života. Prošli jsme mnoha diskusemi na dané téma, celodenní dramatickou lekcí inspirovanou povídkou Jeana Giona „Muž, který sázel stromy“, ve výtvarných dílnách jsme recyklovali staré věci a vytvářeli společný česko-německý kalendář. Díky aktuální epidemiologické situaci jsme bohužel museli spolupracovat na dálku, každý na své straně hranice. I tak se nám podařilo zachovat ráz spolupráce a přátelství, díky čemuž se všichni těšíme na další setkání, snad už tváří v tvář. Naše společné přání vídat se a tvořit společně jsme zhmotnili vysazením dvou mladých stromků. Čeští účastníci zasadili „německý“ dub a před německou školou zase poroste „česká“ lípa. A tak se STROM stal symbolem celého projektu. Strom jako symbol zdravé přírody, ale také symbol našich kořenů (rozdílných a zároveň společných), našeho růstu, života, naděje. A dva vysazené stromy se staly symboly našeho přátelství. Kéž se jim v budoucnu daří!

Projekt byl financován z prostředků Česko-německého fondu budoucnosti. Děkujeme.