Kudy vedou hranice

Projekt mezinárodní spolupráce v oblasti dramatické výchovy a řešení celospolečenských témat
Žadatel: Dramacentrum Bezejména, z.s.
Registrační číslo projektu Česko-německého fondu budoucnosti: 6-19-9337
Registrační číslo projektu Fond rozvojové spolupráce Statutárního města Liberec (2.1 Program Partnerská spolupráce): DS201900929
Registrační číslo projektu Libereckého kraje: OLP/2664/2019

V rámci projektu mezinárodní spolupráce „Kudy vedou hranice“ se počátkem července 2019 padesát českých a německých dětí a studentů sešlo na pětidenním pobytovém semináři v hotelu Kavka na Malé Skále.  Věnovali jsme se velmi zajímavému a aktuálnímu tématu – hranicemi mezi námi. Došli jsme k závěru, že oč prostupnější jsou hranice mezi státy a národy, o to více hranic stavíme mezi sebou navzájem. Jednou z nejviditelnějších hranic mezi dětmi a mladými lidmi je v současnosti sociální status. Děti a mladí lidé se díky sociálním sítím přátelí s vrstevníky z celé Evropy a zároveň se nezajímají o spolužáka, který má jiný mobil, jiné oblečení a do školy jezdí autobusem. Sociální status rodiny má také nebezpečně velký vliv na budoucnost mladých lidí, od možnosti navštěvovat kvalitní mimoškolní aktivity, přes motivaci ke studiu na prestižních školách po ambice při vytyčování profesních cílů. Děti a mladí lidé z různých sociálních vrstev a potažmo z různě kvalitních a různě náročných škol se navzájem téměř nesetkávají a život jiné sociální skupiny je pro ně cizí. Toto rozdělení provází množství předsudků, které hranici činí ještě neprostupnější.

V rámci lekcí dramatické výchovy účastníci vytvořili fiktivní příběh dvou chlapců s naprosto odlišným sociálním zázemím. Zatímco Max je centrem dětí jeho rodiny, Tim je nechtěným divákem a obětí rodinných roztržek, složitých mezilidských vztahů a finančních problémů. Na závěr účastníci vytvořili drobné filmy dokumentující jejich pohled na téma.

Projekt byl financován z prostředků Česko-německého fondu budoucnosti a podpořen Fondem rozvojové spolupráce Statutárního města Liberec a Libereckým krajem. Děkujeme.


Filmy Max a Tim