Programy pro žáky a studenty Libereckého kraje

Projekt primární prevence závislosti a domácího násilí

Žadatel: Dramacentrum Bezejména, z.s.
Registrační číslo projektu Libereckého kraje, program 9.2 Podpora preventivních a léčebných projektů: OLP/3116/2021

Díky podpoře Libereckého kraje lektoři Dramacentra Bezejména v roce 2021 realizovali na libereckých školách a pro zájemce z řad veřejnosti 31 tříhodinových programů, často vedených dvěma lektory, za dotovanou cenu. Programy „Král snů“ a „Rebecca“ řeší závislost na on-line světě a sociálních sítích a její důsledky. Program „Tamařin deník“ rozkrývá příběh mladé narkomanky. Program „Nikolina cesta“ varuje před domácím násilím a hledá cestu, jak si všímat těch, co potřebují pomoc. Dotace využily liberecké školy – ZŠ Česká, ZŠ Husova, ZŠ Barvířská a ZŠ 5. května. Všechny zapojené školy programy zaujaly, a to především využitím prožitkové pedagogiky a metod dramatické výchovy. A všechny školy chtějí v projektu pokračovat v dalším roce. Žáci si po téměř třech letech protiepidemických opatření zaslouží nadstandardní péči v oblasti prevence rizikového chování. A pokud je u toho zábava, o to lépe…

Projekt byl financován z prostředků Libereckého kraje. Děkujeme.