Lekce Dramacentra Bezejména

Projekt zaměřený na vzdělávání pedagogů a propagaci spolku.

Žadatel: Dramacentrum Bezejména, z.s.
Registrační číslo projektu Fondu vzdělávání Statutárního města Liberec: DS202201159

Smyslem Dramacentra Bezejména je podpora výchovy a vzdělávání dětí, studentů a mladých lidí v oblasti umění a také podpora vzdělávání uměním, konkrétně metodami dramatické výchovy. V rámci projektu lektoři dramacentra vytvořili tři lekce – strukturovaná dramata primární prevence, tyto tři lekce na základě dlouhodobé práce ve školách upravili do podoby využitelné pedagogy, doprovodili ilustračními fotografiemi (za které děkujeme členům našich dramatických souborů), vytiskli a bezplatně nabídli školám. Učitelé tak mohou využít našich zkušeností s metodami dramatu ve svých hodinách. Zároveň se vydané lekce staly reklamním materiálem a zdá se, že účinným. Počet škol celoročně spolupracujících s Dramacentrem Bezejména stoupl ze čtyř na deset. Další školy projevily zájem. Čeká nás velmi pracovní podzim…

Projekt byl financován z prostředků Fondu kultury a cestovního ruchu Statutárního města Liberec. Děkujeme.