Rebecca – prevence kyberšikany

Program primární prevence v oblasti kyberšikany
Žadatel: Dramacentrum Bezejména, z.s.
Registrační číslo projektu Fondu zdraví a prevence Statutárního města Liberec: DS201900803

Program primární prevence „Rebecca – prevence kyberšikany“ reaguje na celospolečenský problém, který přináší pobyt dětí na sociálních sítích. Lekce vychází z fiktivního deníku, avšak z reálného příběhu Rebeccy Ann Sedwick, na základě něhož účastníci improvizují jednotlivé dějové zápletky a jejich možné či pravděpodobné řešení. Na závěr programu účastníci tvoří desatero pro rodiče Rebeccy, nebo třeba pro člena šikanující skupiny.
Díky podpoře Statutárního města Liberec prošlo 25 libereckých žáků programem na pětidenním pobytovém semináři v říjnu 2019. Další žáci a studenti prošli kratší verzí programu.

Projekt byl financován z prostředků Fondu zdraví a prevence Statutárního města Liberec. Děkujeme.