Kontakty

Dramacentrum Bezejména, z.s.

Sídlo: Nezvalova 658/15, Liberec XV-Starý Harcov, 460 15 Liberec
IČ: 068 10 942
Právní forma: zapsaný spolek

E-mail: info@dramacentrumbezejmena.cz

ID datové schránky: 6igy3bg

Číslo účtu: 5537534339/0800
Účet vedený u České spořitelny, a.s.

Statutární zástupce:
PhDr. Miloslava Čechlovská, předsedkyně spolku
Telefon: +420 776 106 107
E-mail: miloslava.cechlovska@gmail.com

Prezentace spolku:

Web: ZDE
Facebook: ZDE
Fotodokumentace: ZDE
Videoprezentace: ZDE

Naši partneři:

Dům dětí a mládeže Větrník, Liberec, přísp. org., Riegrova 16, 460 01 Liberec: ZDE
Školky v přírodě: ZDE
Česko-německý fond budoucnosti: ZDE
Liberecký kraj: ZDE
Statutární město Liberec: ZDE
Euroregion Nisa: ZDE
Jeleniogórskie Centrum Kultury: ZDE