V souladu s planetou

Projekt mezinárodní spolupráce v oblasti dramatické výchovy a řešení celospolečenských témat, konkrétně ekologie a udržitelného způsobu života.

Žadatel: Dramacentrum Bezejména, z.s.
Registrační číslo projektu Česko-německého fondu budoucnosti: 6-20-10721
Registrační číslo projektu Libereckého kraje: OLP/28172021

11. – 17. července 2021 proběhl seminář s tématem udržitelného způsobu života „V souladu s planetou“. 25 dětí z Liberce a 25 ze Žitavy se inspirovalo románem Tobiáš Lolness, který popisuje miniaturní lid obývající jediný známý svět – velký strom. Tobiášův otec, profesor Lolness, nastoluje zásadní a pro ostatní překvapivé otázky. Kde se bere míza, kterou stromový lid ve velkém těží? Jsou listy samostatné rostliny, nebo mohou být součástí stromu jako jednoho obrovského organismu? Existuje na světě více stromů? Existuje svět mimo strom? A především zásadní otázka – je strom živý? A pokud ano, mají za něj stromoví lidé zodpovědnost?
Lektoři zpracovali na základě románu několik lekcí dramatické výchovy, díky nimž účastníci téma opravdu prožili. Jednu z lekcí nabízí na webu dramacentra pedagogům volně k využití, viz níže. Na lekce dramatu navazovaly diskuse a výtvarné dílny. Vzhledem k tomu, že němečtí účastníci kvůli protiepidemickým opatřením prožívali seminář reálně v Žitavě a čeští v Rokytnici nad Jizerou, diskuse a výtvarné dílny probíhaly on-line, stejně jako některé hry.

Projekt byl financován z prostředků Česko-německého fondu budoucnosti a Libereckého kraje. Děkujeme.