Hranice mezi námi

Projekt mezinárodní spolupráce v oblasti dramatické výchovy a řešení celospolečenských témat
Žadatel: Dramacentrum Bezejména, z.s.
Registrační číslo projektu Česko-německého fondu budoucnosti: 6-19-10113

V rámci projektu mezinárodní spolupráce „Hranice mezi námi“ se v říjnu 2019 padesát českých a německých dětí a studentů sešlo na pětidenním pobytovém semináři v hotelu Krakonoš v Krkonoších.  Již podruhé jsme se věnovali aktuálnímu tématu – hranicemi mezi námi. Už v předchozím projektu jsme došli k závěru, že oč prostupnější jsou hranice mezi státy a národy, o to více hranic stavíme mezi sebou navzájem. Jednou z nejviditelnějších hranic mezi dětmi a mladými lidmi je v současnosti sociální status. Tento projekt ovšem při dramaticko-výchovné práci nevyužíval retrospektivních technik, naopak uvedl příběh dvou chlapců (Bena a Sama) pouze pohledem na jejich věci na školní lavici. Tyto věci sice zdůraznily obrovský rozdíl v ekonomickém zázemí chlapců, nijak však nepredikovaly budoucnost Bena a Sama. Vše záleželo na našich hráčích. Jelikož si mladí lidé na celém světě přejí určitou spravedlnost a dobrou budoucnost pro všechny, i naši hráči se snažili příběhy obou chlapců vést k nadějnému konci. Zvláště Benovi ze znevýhodněné rodiny při svých improvizovaných etudách poněkud nadržovali, a tak vykreslili Bena jako nesmírně kladnou postavu – skromného, uctivého a houževnatého chlapce, který překonal nepřízeň osudu. Že by naivní představa mladých účastníků projektu? Nejde spíše o přání, které my pedagogové můžeme alespoň částečně uvádět v realitu? Každopádně závěr projektu až tak naivní nebyl. Přes všechnu snahu a neskutečné úsilí Ben v jednom případě skončil u manuální práce a v tom druhém se stal nikoli světovým chemikem (o čemž snil), ale skvělým učitelem chemie podporujícím své žáky. Účastníci projektu své příběhy poté ztvárnili krátkými amatérskými filmy či prezentací živých obrazů.

Projekt byl financován z prostředků Česko-německého fondu budoucnosti. Děkujeme.

Filmy Sam a Ben