1+1=1

Projekt mezinárodní spolupráce v oblasti hudby a výchovy dětí a mládeže
1 CZ sbor + 1 PL sbor rovná se 1 společný sbor / 1 CZ chór + 1 PL chór równa się 1 wspólny chór
Žadatel: Jeleniogórskie Centrum Kultury, Polsko
Partner: Dramacentrum Bezejména, z.s.
Registrační číslo mikroprojektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0001741
Projekt je podpořen Libereckým krajem – projekt OLP/951/2019

V rámci projektu mezinárodní spolupráce v oblasti hudby a výchovy dětí a mládeže „1 + 1 = 1“ se zpěváci studentského pěveckého sboru Altitudo a jejich partneři z polské hudební školy Państwowa Szkoła Muzyczna Jelenia Góra v roce 2019 spojili v jeden sedmdesátičlenný pěvecký sbor. Čtyřicet českých a třicet polských dětí a studentů mělo šanci zlepšit své pěvecké kvality na dvou pobytových seminářích pod vedením profesionálních pedagogů – sbormistrů, hlasových poradců a klavíristů. První pětidenní seminář se konal na začátku února v hotelu Kavka na Malé Skále, druhý třídenní v polovině června v hotelu Mercure v Jelení Hoře. Cílem seminářů bylo zvýšit kvalitu obou pěveckých těles i každého zpěváka zvlášť, ale účastníci zvládli i další aktivity, včetně společné zábavy. A tak si kromě nového repertoáru a bohatých zkušeností odváželi také vzpomínky a adresy svých nových přátel. Výsledek své práce zpěváci prezentovali na dvou koncertech – 14. června 2019 v Liberci v rámci Krajských slavností a 29. června 2019 v Jelení Hoře v rámci zahájení festivalu ART GLASS. Pro oba sbory byl projekt velmi zajímavou a neocenitelnou zkušeností.

Název projektu dokonale vystihl myšlenku – 1 český sbor + 1 polský sbor rovná se 1 společný sbor.
Žadatelem projektu bylo Jeleniogórskie Centrum Kultury, Polsko, partnerem Dramacentrum Bezejména, z.s. Projekt CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0001741 byl financován z prostředků Evropské Unie z Programu Interreg V-A Česko-Polsko, podpořen Euroregionem Nisa a Libereckým krajem. Děkujeme.