Projekty

Inscenace Dramacentra Bezejména

Projekt zaměřený na podporu inscenační činnosti dramatických souborů spolku.
Projekt byl financován z prostředků Fondu kultury a cestovního ruchu Statutárního města Liberec.

Lekce Dramacentra Bezejména

Projekt zaměřený na vzdělávání pedagogů a propagaci spolku.
Projekt byl financován z prostředků Fondu kultury a cestovního ruchu Statutárního města Liberec.

Cizinec

Projekt prevence xenofobie a odmítání odlišnosti.
Projekt byl financován z prostředků Fondu vzdělávání Statutárního města Liberec.

Přehlídka uměleckého přednesu a divadel poezie Libereckého kraje

Přehlídka uměleckého přednesu a divadel poezie Libereckého kraje se uskutečnila v Malém divadle Liberec 8. a 9. dubna 2022.
Projekt byl financován z prostředků Ministerstva kultury ČR a Libereckého kraje.

Hranice mezi námi

Projekt prevence xenofobie a sociální nerovnosti.
Projekt byl financován z prostředků Libereckého kraje a Fondu vzdělávání Statutárního města Liberec.

Aby sex nebyl průšvih

Projekt prevence rizik spojených s intimním životem mladistvých.
Projekt byl financován z prostředků Libereckého kraje a Fondu zdraví a prevence Statutárního města Liberec.

Preventivní programy Dramacentra Bezejména

Projekt primární prevence závislosti a domácího násilí.
Projekt byl financován z prostředků Libereckého kraje a Fondu zdraví a prevence Statutárního města Liberec.

Dramacentrum mládeži

Projekt podporující členy dramatických souborů Dramacentra Bezejména. Projekt byl financován z prostředků Libereckého kraje.

Ekoprogramy Dramacentra Bezejména

Projekt s tématem ekologie a udržitelného způsobu života. Projekt byl financován z prostředků Ekofondu Statutárního města Liberec.

Než zazvoní zvonec

Přehlídka mladého divadla Než zazvoní zvonec se uskutečnila v Naivním divadle Liberec 30. května 2022. Projekt byl financován z prostředků Libereckého kraje a Fondu kultury a cestovního ruchu Statutárního města Liberec.