Projekty

POZNÁVÁME JIZERSKOHORSKÉ BUČINY 2023

Projekt enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty.
Projekt byl financován z prostředků Ekofondu Statutárního města Liberec.

MŮJ NEJLEPŠÍ KAMARÁD JÁ 2023

Projekt primární prevence v oblasti duševního zdraví.
Projekt byl financován z prostředků Libereckého kraje a Fondu zdraví a prevence Statutárního města Liberec.

DRAMACENTRUM MLÁDEŽI II

Projekt podporující členy souborů Dramacentra Bezejména.
Projekt byl financován z prostředků Libereckého kraje.

MY A PŘÍRODA KOLEM NÁS 2023

Projekt podpory talentovaných dětí v oblasti přírodních věd.
Projekt byl financován z prostředků Libereckého kraje.

POD HLADINOU 2023

Projekt enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
Projekt byl financován z prostředků Libereckého kraje a Ekofondu Statutárního města Liberec

PADY 2023

Projekt prevence xenofobie a odmítání odlišnosti.
Projekt byl financován z prostředků Libereckého kraje a Fondu kultury Statutárního města Liberec.

Preventivní programy Dramacentra Bezejména 2023

Projekt primární prevence závislosti, domácího násilí a rizik spojených s intimním životem. Projekt byl financován z prostředků Libereckého kraje, Fondu zdraví a prevence Statutárního města Liberec a Ministerstva kultury ČR.

NEŽ ZAZVONÍ ZVONEC 2023

Přehlídka mladého divadla Než zazvoní zvonec 2023 se uskutečnila v Naivním divadle Liberec 21. června 2023. Projekt byl financován z prostředků Libereckého kraje a Fondu kultury a cestovního ruchu Statutárního města Liberec.

Inscenace Dramacentra Bezejména

Projekt zaměřený na podporu inscenační činnosti dramatických souborů spolku.
Projekt byl financován z prostředků Fondu kultury a cestovního ruchu Statutárního města Liberec.

Lekce Dramacentra Bezejména

Projekt zaměřený na vzdělávání pedagogů a propagaci spolku.
Projekt byl financován z prostředků Fondu kultury a cestovního ruchu Statutárního města Liberec.