On

Projekt primární prevence xenofobie a vyčleňování

Žadatel: Dramacentrum Bezejména, z.s.
Registrační číslo projektu Libereckého kraje, program 5.1 Podpora integrace národnostních menšin a cizinců: OLP/2158/2021
Registrační číslo projektu Statutárního města Liberec: DS202101234

Díky podpoře Libereckého kraje a Statutárního města Liberec lektoři Dramacentra Bezejména v září 2021 vytvořili zcela nový program „Cizinec“ (původně pojmenovaný jako program „On“) pro nejmenší školáky zaměřený na prevenci xenofobie a vyčleňování. Děti v roli zvířátek uvěří „starému, skoro slepému vlkovi“, že viděl na kraji lesa nebezpečného tvora. Aniž si vše ověří, vyděsí se natolik, že se rozhodnou cizince zničit. Příběh však končí objevem, že ten „strašlivý tvor“ je úplně jiný, než si všichni mysleli.

Program reaguje na celospolečenský problém vyčleňování odlišných, včetně dětí z minorit a cizinců. V rámci projektu vznikla knížka pro děti „Cizinec“ s autorskými ilustracemi a lekce využitelná pedagogy na školách. Lekci i pracovní listy je možné volně stáhnout (viz níže). Knížka na vyžádání (miloslava.cechlovska@gmail.com).

Projekt byl financován z prostředků Libereckého kraje a Statutárního města Liberec. Děkujeme.