Společná budoucnost

Projekt mezinárodní spolupráce v oblasti dramatické výchovy a řešení celospolečenských témat
Žadatel: Dramacentrum Bezejména, z.s.
Registrační číslo projektu Česko-německého fondu budoucnosti: 6-18-9242
Registrační číslo projektu Fondu vzdělávání Statutárního města Liberec: DS201900890

V rámci projektu mezinárodní spolupráce „Společná budoucnost“ se počátkem března 2019 padesát českých a německých dětí a studentů sešlo na pětidenním pobytovém semináři v hotelu Kavka na Malé Skále. Tématem tohoto setkání byla budoucnost spolupráce Dramacentra Bezejména a Richard-von-Schlieben-Oberschule Zittau pod hlavičkou Česko-německého fondu budoucnosti. Co nás a naše studenty zajímá? Co bychom rádi v budoucnu podnikali, jakými tématy se zabývali? Jelikož se partnerská škola aktivně zabývá otázkami etiky a naopak naši lektoři nabízí to, co partnerské škole schází – tedy moderní metody vycházející z dramatu, chceme naši společnou cestu zaměřit na zkoumání důležitých témat současné evropské společnosti formami a metodami dramatu. Na tomto konkrétním semináři jsme zjistili, kam směřujeme, kam chtějí směřovat naši studenti a naši učitelé. Některé ze zvolených témat jsme na semináři už také zkoumali, a to samozřejmě metodami dramatu. Výsledkem je například i lekce Prometheus využitelná učiteli etiky, občanské výchovy, literární výchovy, dramatické výchovy. Lekce zkoumá téma lidského štěstí, věrnosti a odhodlání.

Projekt byl financován z prostředků Česko-německého fondu budoucnosti a podpořen Fondem vzdělávání Statutárního města Liberec. Děkujeme.