Cizinec

Projekt prevence xenofobie a sociální nerovnosti

Žadatel: Dramacentrum Bezejména, z.s.
Registrační číslo projektu Fondu vzdělávání Statutárního města Liberec: DS202201098

V roce 2022 lektoři Dramacentra Bezejména realizovali na libereckých školách 12 tříhodinových programů prevence xenofobie a sociální nerovnosti Cizinec pro 266 nejmladších školáčků. Interaktivní program o strachu z odlišnosti, strachu z neznámého, nepřijetí, předsudcích, podléhání manipulaci, ale také o schopnosti přiznat chybu, napravit ji a pomoct druhému je postaven na autorské pohádce Cizinec (Miloslava Čechlovská), která se v roce 2022 stala Knihou roku Libereckého kraje. Součástí projektu bylo vytvoření a tisk metodické příručky pro učitele. Pedagogové se tak mohou inspirovat ve využívání metod dramatiky ve vzdělávání, metodiku liberecké školy obdržely bezplatně.

Reflexe pedagogů jsou pro nás cenné:

Program Cizinec jsem již znala z minulého roku, ráda jsem ho přivítala v roce letošním. Proč? Protože je úžasný, dokonalý, promyšlený, uchopitelný, pochopitelný. Děti jsou vtaženy do příběhu, zapojují se a přemýšlí nad daným problémem, aniž by si to uvědomily. Navíc je program vedený profesionálními lektory, kteří to s dětmi umí a mají veliké zkušenosti. Děti program zaujal, líbil se a to je důležité. Moc děkujeme. (ZŠ ul. 5. května, Cizinec)

Program je velmi dobře koncipován, je přiměřený věku, děti jsou neustále vtaženy do děje a je jim dána opakovaná šance na zapojení. Vyzdvihla bych zapojení všech smyslů, pestrost. Skvělá spolupráce lektorů s dětmi, dobře vedená lekce, dětem vtipně a přesto přesně podáno, co se po nich chce. Děti jsou vedeny ke spolupráci i práci sám za sebe, dostávají okamžitou zpětnou vazbu, baví je to. Pestré, gradující, vtipné i poučné, děti jsou zaujaté po celou dobu a vyzkouší si činnosti, které jsou pro ně úplně nové. Jako učitelka moc děkuji za inspiraci do hodin, určitě použiji vaše nápady, jak ztvárnit děj pohybem i zvukem. Už se těšíme na další program! (ZŠ Česká, Cizinec)

Velké díky lektorům za provázení programem Cizinec. Děti byly vtaženy do děje knihy o lesních zvířátkách, prožívaly příběh, spolupracovaly ve skupinách, využívaly prvky dramatické výchovy. Žáci prožili moment překvapení, uvědomění si odlišnosti, poznání, že každý je jiný. Super program pro tmelení třídního kolektivu! (ZŠ Husova, Cizinec)

Projekt byl financován z prostředků Fondu vzdělávání Statutárního města Liberec. Děkujeme.