Nabídka Dramacentra Bezejména – programy pro školy

Programy primární prevence rizikového chování

Dramacentrum Bezejména nabízí školám programy z oblasti primární prevence založené na metodách tvořivé dramatiky – strukturovaného dramatu, improvizace, dramatické hry a prožitkové pedagogiky. Nechceme moralizovat, strašit, kázat, ale nabízet pohled očima dané postavy, prožitek příběhu, varianty řešení, rozhodnutí bez nevratných následků, život nanečisto. Účastníci si tak mnohá nebezpečí mohou vyzkoušet „beztrestně“ dříve, než se rozhodnou v reálném životě.
PROŽITKEM DOCHÁZÍME K ŘEŠENÍ

Osobnostně – rozvojové a literárně – dramatické programy

Dramacentrum Bezejména nabízí školám osobnostně – rozvojové a literárně – dramatické programy založené na metodách tvořivé dramatiky – strukturovaného dramatu, improvizace, dramatické hry a prožitkové pedagogiky. Jsme přesvědčeni, že právě metody tvořivé dramatiky jsou úspěšné při rozvíjení emoční a sociální inteligence, při budování tzv. soft skills – kreativity, komunikačních dovedností, schopnosti kooperace, improvizace, řešení konfliktů, asertivního jednání, schopnosti sebereflexe, tvůrčí a týmové spolupráce při řešení problémů, ochoty riskovat, otevřenosti novým nápadům atd. Literárně – dramatické programy navíc rozvíjí čtenářskou gramotnost a motivují ke čtenářství.
PROŽITKEM FORMUJEME OSOBNOST

Projektové dny

Dramacentrum Bezejména nabízí školám tzv. „Projektové dny ve výuce“ hrazené z šablon. Jako projektový den můžeme nabídnout vhodně rozšířený program primární prevence nebo literárně-dramatický program. Je také možné vytvořit program na míru, se zaměřením na dramatickou či výtvarnou výchovu atd.