FESTIVALOVÉ DĚNÍ

na této stránce se dočtete něco o festivalových dnech a o tom, co zaznělo v diskuzi k jednotlivým představením. ČTVRTEK 13. 4. 2023 CZ První den festivalu je za námi. A jaký byl? V první řadě plný očekávání a drobné nervozity. Je to naše premiéra. Festival jsme slavnostně zahájili v sále Malého divadla, které je […]

Inscenace Dramacentra Bezejména

Projekt zaměřený na podporu inscenační činnosti dramatických souborů spolku.
Projekt byl financován z prostředků Fondu kultury a cestovního ruchu Statutárního města Liberec.

Lekce Dramacentra Bezejména

Projekt zaměřený na vzdělávání pedagogů a propagaci spolku.
Projekt byl financován z prostředků Fondu kultury a cestovního ruchu Statutárního města Liberec.

Cizinec

Projekt prevence xenofobie a odmítání odlišnosti.
Projekt byl financován z prostředků Fondu vzdělávání Statutárního města Liberec.

Přehlídka uměleckého přednesu a divadel poezie Libereckého kraje

Přehlídka uměleckého přednesu a divadel poezie Libereckého kraje se uskutečnila v Malém divadle Liberec 8. a 9. dubna 2022.
Projekt byl financován z prostředků Ministerstva kultury ČR a Libereckého kraje.

Hranice mezi námi

Projekt prevence xenofobie a sociální nerovnosti.
Projekt byl financován z prostředků Libereckého kraje a Fondu vzdělávání Statutárního města Liberec.

Aby sex nebyl průšvih

Projekt prevence rizik spojených s intimním životem mladistvých.
Projekt byl financován z prostředků Libereckého kraje a Fondu zdraví a prevence Statutárního města Liberec.

Preventivní programy Dramacentra Bezejména

Projekt primární prevence závislosti a domácího násilí.
Projekt byl financován z prostředků Libereckého kraje a Fondu zdraví a prevence Statutárního města Liberec.

Dramacentrum mládeži

Projekt podporující členy dramatických souborů Dramacentra Bezejména. Projekt byl financován z prostředků Libereckého kraje.

LETNÍ TÁBOR PO STOPÁCH PIRÁTŮ 9. – 15. 7. 2023

Nebezpečí, souboje a velké mořské putování, to vše nás čeká na sedmidenním pobytovém táboře, na kterém se vydáme Po stopách pirátů. Samozřejmě také stihneme poznat krásy Krkonoš, využít hotelový bazén, nebude chybět dramatika a netradiční výtvarné dílny.