NEŽ ZAZVONÍ ZVONEC 2023

Přehlídka mladého divadla Než zazvoní zvonec 2023 se uskutečnila v Naivním divadle Liberec 21. června 2023. Projekt byl financován z prostředků Libereckého kraje a Fondu kultury a cestovního ruchu Statutárního města Liberec.

Individuální projekty členů Dramacentra Bezejména

V roce 2023 vznikly vznikly pod záštitou dvě inscenace divadla jednoho herce. Vojta Matějíčka se stal režisérem, dramaturgem i hercem inscenace Vojenka, s níž postoupil do celostátního kola Mladé scény, Laura Levko vstoupila do náročných vod improvizace v inscenaci Láska & makeup.

POSLEDNÍHO KOUSNE PES

V roce 2023 měla premiéru inscenace Posledního kousne pes. Zvukově-pohybové představení o lidské závisti a věčné nespokojenosti se inspirovalo pohádkami Hany Doskočilové. Soubor pod vedením Miloslavy Čechlovské postoupil do celostátního kola Dětské scény ve Svitavách. Na mezinárodním festivale Teatrrralki (Polsko) získal 2.cenu.

PŘÍŠERKY, s.r.o. 2023

Neobyčejná návštěva příšerkovské továrny plná dobrodružství, aneb jaký byl příměstský tábor Příšerky s.r.o. 2023

LETNÍ MATEŘINKA 2023

Čtyři týdenní příměstské tábory Letní mateřinka – Krkonošské pohádky, animované, klasické a filmové pohádky byly určeny těm nejmenším.

LETNÍ TÁBOR 2023

Letní tábor „Po stopách pirátů“ 9. – 15. července 2023 v Juniorhotelu Roxana v Krkonoších

FESTIVALOVÉ DĚNÍ

na této stránce se dočtete něco o festivalových dnech a o tom, co zaznělo v diskuzi k jednotlivým představením. ČTVRTEK 13. 4. 2023 CZ První den festivalu je za námi. A jaký byl? V první řadě plný očekávání a drobné nervozity. Je to naše premiéra. Festival jsme slavnostně zahájili v sále Malého divadla, které je […]

Inscenace Dramacentra Bezejména

Projekt zaměřený na podporu inscenační činnosti dramatických souborů spolku.
Projekt byl financován z prostředků Fondu kultury a cestovního ruchu Statutárního města Liberec.

Lekce Dramacentra Bezejména

Projekt zaměřený na vzdělávání pedagogů a propagaci spolku.
Projekt byl financován z prostředků Fondu kultury a cestovního ruchu Statutárního města Liberec.

Cizinec

Projekt prevence xenofobie a odmítání odlišnosti.
Projekt byl financován z prostředků Fondu vzdělávání Statutárního města Liberec.