MŮJ NEJLEPŠÍ KAMARÁD JÁ 2023

Projekt primární prevence v oblasti duševního zdraví.

Název projektu: Můj nejlepší kamarád Já
Žadatel: Dramacentrum Bezejména, z.s.
Registrační číslo projektu Libereckého kraje, program 9.2 Podpora preventivních a léčebných projektů: OLP/1271/2023
Registrační číslo projektu Fondu zdraví a prevence Statutárního města Liberec: DS202301247
Termín: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023

V roce 2023 lektoři Dramacentra Bezejména realizovali na deseti libereckých školách a v rámci seminářů pro veřejnost 31 tříhodinových programů primární prevence v oblasti duševního zdraví. V rámci projektu prošel jeden z programů (Rebecca v pavučině sítí) supervizí psychologů, následnými úpravami a lekce byla poté vydána tiskem. Reflexe žáků a pedagogů škol byly dalším zdrojem informací pro lektory a autory programu.

Skvělá práce s kolektivem třídy. Výborná gradace příběhu, byla vidět změna prožitku u dětí. Velmi silný
konec. Dobrá reflexe a vrácení do reality. (Program Rebecca, třídní učitelka 6. třídy, ZŠ s RVJ Husova)
Program jasně strukturovaný s jasnými, srozumitelnými instrukcemi pro žáky. Přiměřený věku žáků.
Výborný signál trianglu pro konec aktivity. Spolupráce ve skupině – živé obrazy = velmi zajímavá a účelná
aktivita. Po počátečním ostychu se žáci osmělili a otevřeně prezentovali sebe, skupinu i názory. (Program Rebecca, třídní učitelka 6. třídy, ZŠ a MŠ Barvířská)
Hezké aktivity, které si žáci řídili sami. Žáci byli aktivní, pubertální vtipy byly hezkým způsobem zastaveny.
Aktivity dobře navazovaly a vedly k vyřešení. Jako třídní učitelce se mi tento program moc líbil.
(Program Hranice mezi námi, třídní učitelka 6. třídy, ZŠ Vrchlického)
Absolutně bez výhrad. Lektorky dokázaly žáky vtáhnout a celý program velmi příjemně utíkal. Žáci hodnotili celý program velmi kladně. Moc si vážím takovýchto programů! Jste super! (Program Rebecca, třídní učitel 6. třídy, ZŠ Kaplického)
Zajímavý program s prvky dramatické výchovy. Pro mě jako třídní učitelku bylo přínosné vidět, jak žáci
pracovali ve skupinách, jaké komentáře volili, jak reagovali v některých situacích. Program byl přínosný pro danou věkovou kategorii, velmi zajímavé téma. Oceňuji práci lektorů – velmi profesionální. (Program Rebecca, třídní učitelka 6. třídy, ZŠ a MŠ Ostašov)
Program samotný je dobře sestavený. Hodně intenzivní a určitě se ve třídě dotkl spousty žáků. (Program Rebecca, třídní učitelka 6. třídy, ZŠ ul. 5. května)
Dobře vybraný preventivní program, na jehož náplni se podílela celá třída. Aktivity byly vybrané úměrně
věku žáků. Samotnou mě překvapilo, jak dokázali žáci diskutovat a zapojovali se. Určitě máme zájem o
další! Určitě to v nich něco zanechá. Děkujeme! (Program Rebecca, třídní učitelka 6. třídy, ZŠ Švermova)
Skvělé je vtažení dětí do příběhu tvorbou živých obrazů, perfektně zvládnuté vysvětlení i realizace. Oba
lektoři mají skvělý přístup, umí děti zaujmout. Program měl spád a děti vtáhl aktivním a zajímavým způsobem. (Program Rebecca, třídní učitelka 6. třídy, ZŠ Lesní)

Program byl podpořen Libereckým krajem a Fondem zdraví a prevence Statutárního města Liberec. Děkujeme!