POD HLADINOU 2023

Projekt enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Název projektu: Pod hladinou
Žadatel: Dramacentrum Bezejména, z.s.
Registrační číslo projektu Libereckého kraje: OLP/1395/2023 (program 8.1 Podpora enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty)
Registrační číslo projektu Ekofondu Statutárního města Liberec: DS/202301518 (program 1.2 Odpady)
Termín projektu: 1. 3. 2023 – 31. 12. 2023

Byl krásný den, slunce svítilo, listí vrb a olší šustilo v jarním vánku a hladinu Rybníka občas zčeřila drobná vlnka. Rybník už byl hodně starý, byl tu už dlouho a za tu dobu mu lidé říkali všelijak. Mlýnský rybník podle mlýna, který kdysi klapal pod jeho hrází, nebo Vesecký rybník podle vesničky, která se rozkládala nedaleko, anebo krátce Tajch, z německého názvu pro rybník. Rybník si všechna ta jména pamatoval a říkal si, že je asi moc důležitým rybníkem, když má tolik jmen.

Nový ekoprogram Dramacentra Bezejména „Kačka“ seznamuje nejmladší školáčky s prostředím Veseckého rybníka. S příběhem o malé plastové kačence, o ropuše, čolkovi, mlokovi, starém sumci a mihulích, které potřebují čistou vodu, se děti seznamují pomocí maňáskového divadla. Děti samy pomohou donést vajíčka paní čolkové do tůňky, naučí autíčka zpomalit kvůli žábám, káčatům sesbírají rohlíky na hladině, aby je nebolela bříška a nakonec pomohou i plastové kačence najít cestu tam, kam patří.

Reflexe pedagogů:
Moc pěkně připravený program, který jak vzdělává, tak má v sobě zahnutou přidanou hodnotu v podobě
výchovného prvku – jak se chovat. Musím vyzdvihnout laskavý přístup k dětem paní Slávky a skvělý herecký výkon Honzy. Děkujeme. (Třídní učitelka 1. třídy, ZŠ Lesní)
Moc pěkné, velmi pěkně zpracované, vhodné pro nejmenší děti, splnilo – předčilo to očekávání. (Třídní učitelka 1. třídy, ZŠ ul. 5. května)
Dobrá myšlenka, pěkné propojování divadla a aktivit. Přínosné i pro výuku ekologie a přírodopisu. (Třídní učitelka 1. třídy, ZŠ a MŠ Barvířská)
Program má vysokou úroveň, krásné zpracování loutek a pomůcek, prostorově flexibilní. Profesionální projev lektorů, velká trpělivost. (Ttřídní učitelka 1. třídy, ZŠ Česká)
Velmi pěkně provedený preventivní program, který dětem ukazuje, jak se chovat k přírodě, konkrétně k vodním živočichům. Perfektní je, že se děti mohou samy aktivně účastnit, tudíž jsou stále pozorné. Naše třída si program moc užila a my moc děkujeme. (Ttřídní učitelka 1. třídy, ZŠ s RVJ Husova)

Projekt „Pod hladinou“ podpořil Liberecký kraj a Ekofond Statutárního města Liberec, děkujeme!