Letní příměstské tábory v Hodkovicích nad Mohelkou

V roce 2024 Dramacentrum Bezejména společně s Domem dětí a mládeže Větrník, Liberec a se Základní školou T. G. Masaryka Hodkovice nad Mohelkou organizuje osm příměstských táborů. Pět z nich je tematických, určených pro 6-15leté děti, které si rády hrají, hledají dobrodružství, příběhy a samozřejmě notnou dávku zábavy. Dva divadelní tábory určené 8-15letým dětem vedou mladí herci, pedagogové v oboru dramatiky, kteří by rádi dětem předali lásku k divadelním prknům. Poslední tábor je určen předškoláčkům, místo vedoucích ho povedou pohádkové bytosti.

Bližší informace a přihlášky na webu DDM (https://www.ddmliberec.cz/tabory), do kategorie je potřeba zadat ZŠ Hodkovice.