POZNÁVÁME JIZERSKOHORSKÉ BUČINY 2023

Projekt enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty.

Název projektu: Poznáváme Jizerskohorské bučiny
Žadatel: Dramacentrum Bezejména, z.s.
Registrační číslo projektu Ekofondu Statutárního města Liberec: DS202301529
Termín: 1. 9. 2023 – 31. 12. 2023

Ve dnech 25. – 29. 10. 2023 Dramacentrum Bezejména organizovalo pětidenní seminář environmentální výchovy „Poznáváme Jizerskohorské bučiny“. Semináře se zúčastnilo 25 účastníků, kteří absolvovali naučnou stezku Oldřichovské háje a skály, naučnou stezku Oldřichovské bučiny, vyrobili si košíky z proutí a samozřejmě si užili spoustu zábavy. Seminář se konal přímo v srdci Národní přírodní rezervace Jizerskohorské bučiny, s ubytováním v ubytovně Domu dětí a mládeže Větrník v Oldřichově v Hájích.

Projekt podpořil Ekofond Statutárního města Liberec, děkujeme!