PADY 2023

Projekt prevence xenofobie a sociální nerovnosti

Název projektu: Pady
Žadatel: Dramacentrum Bezejména, z.s.
Registrační číslo projektu Libereckého kraje: OLP/1694/2023 (program 5.1 Podpora integrace národnostních menšin a cizinců)
Registrační číslo projektu Fondu kultury a cestovního ruchu Statutárního města Liberec: DS/202301258 (program 5.3 Publikace, tiskoviny a další média)
Termín projektu: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2023

Vrána ho zahlédla jako první. Podivného BÍLÉHO tvora, kterého temné vlny unášely ke břehu. Nepodobal se ničemu, co zvířata z divokého lesa kdy viděla. Zabydlel se ve staré zarostlé jeskyni na kopci. Nikdo tam nikdy nežil, kam až jejich paměť sahala, a teď si nikdo netroufal se k jeskyni přiblížit. Tvor den co den s funěním pobíhal po lese a sbíral listy. Velké i malé, špičaté i všelijak barevné. Kdykoli se pátravě rozhlédl kolem, zvířata vyděšeně utíkala.“

Nový program Dramacentra Bezejména je příběhem tvora, kterého vrána pojmenovala „Pady“, protože by měl z jejího lesa vypadnout. A taky je trochu „padlej na hlavu“. Příběh o jinakosti, touze někam patřit, ale také o pomoci, toleranci a ochotě přijmout druhého takového, jaký je, nakonec končí šťastně. Samy děti pomohou tvorovi, ze kterého se vyklubal lední medvěd, nalézt cestu ke kamarádům i zpět domů na severní pól. A jen tak mimochodem děti nachází cestu jeden k druhému.

Volně dle povídky Sandry Dieckmann lektoři Dramacentra Bezejména vytvořili nový program, realizovali 12 pilotních lekcí pro 233 libereckých školáčků, program upravili pro potřeby pedagogů a vydali tiskem v počtu 600ks. Pedagogové škol se tak mohou inspirovat ve využívání metod dramatiky ve vzdělávání, metodiku liberecké školy obdržely bezplatně.

Reflexe pedagogů jsou pro nás cenné:

Děkuji za skvěle vedený program s cílem, který naše děti potřebují řešit a je to pro ně velké téma, byť to tak nevnímají. Lektorky se okamžitě napojily na děti a hbitě přizpůsobily program konkrétní situaci, naladění ve skupině. Velké díky za skvěle odvedenou práci. (Třídní učitelka 2. třídy, ZŠ a MŠ Ostašov)
Program velmi hezky ukazuje, že můžou existovat „jiní“ jedinci, které je třeba pochopit, vcítit se do nich. Hry během programu ukázaly atmosféru ve třídě. Třída dokázala spolupracovat. Společně – pod vedením – děti procházely myšlenkovými pochody. (Třídní učitelka 2. třídy, ZŠ Barvířská)
Program výborně zpracovává dané téma prevence, děti aktivní prací ve skupině na pozadí příběhu rády zkoumají otázky morálky a lidských vlastností, emotivně se vyjadřují k aktuálnímu dění a vlastnímu životu, tvořivou hrou podporují vzájemnou komunikaci, rozhodování, tříbí své hodnoty, etické postoje, jsou schopné sebereflexe – hlavního poslání a cíle daného programu. (Třídní učitelka 2. třídy, ZŠ Česká)
Vhodně zvolené aktivity přiměřené věku, střídání pohybových her s klidovou částí, všechny děti zapojené, lektoři dokázali dovést žáky k pojmenování nastíněného problému, hledání řešení. (Třídní učitelka 2. třídy, ZŠ Lesní)
Naprosto perfektně připravený a vedený program. Děti zapojené do příběhu, skvělé herecké výkony…
Hloubka otevřených situací a otázek k zamyšlení… To vše vede ke konstatování, že to bylo DOKONALÉ! Moc se to líbilo nejen mně, ale především dětem. Třída mne překvapila, že v řadě situací většina dětí byla na „správné straně“… Přesto se ukázalo, že někdo se přidal ke „straně zla“, pokud pro to byl i kamarádský vzor …dominantní osobnost… Určitě bych stál opět o nějaký další program pro naši třídu… Díky… (Třídní učitel 3. třídy, ZŠ s RVJ Husova)

Program byl podpořen Libereckým krajem a Fondem kultury a cestovního ruchu Statutárního města Liberec. Děkujeme!