Altitudo – akce

Mezinárodní festival Festa Musicale Olomouc 2019

Studentský pěvecký sbor Altitudo pod vedením Miloslavy Čechlovské a Daniela Hutaře a za klavírního doprovodu Viléma Valkouna úspěšně reprezentoval Dramacentrum Bezejména na mezinárodní soutěži Festa Musicale Olomouc 2019, kde získal 2 zlaté medaile – v kategorii mládežnických sborů a kategorii populární hudby.

Krajská přehlídka středoškolských pěveckých sborů Jablonec nad Nisou 2019

Studentský pěvecký sbor Altitudo pod vedením Miloslavy Čechlovské a Daniela Hutaře a za klavírního doprovodu Viléma Valkouna úspěšně reprezentoval Dramacentrum Bezejména a Gymnázium a SOŠPg Jeronýmova na Krajské přehlídce středoškolských pěveckých sborů. Sbor získal zlaté pásmo a doporučení do kola celostátního (nominace se v této soutěži neudělují).

Hudební festival středních pedagogických škol Kroměříž 2019

Na konci února 2019 se pěvecký sbor Altitudo (který v tomto roce reprezentoval kromě Dramacentra Bezejména také Gymnázium a střední pedagogickou školu Jeronýmova, Liberec) zúčastnil hudebního festivalu středních pedagogických škol v Kroměříži. Na tomto festivale jsme byli poprvé, přesto jsme si odvezli stříbrné pásmo.

Europees Muziekfestival de Jeugd Neerpelt 2018

Studentský pěvecký sbor Altitudo pod vedením Miloslavy Čechlovské a za klavírního doprovodu Viléma Valkouna úspěšně reprezentoval Českou republiku na prestižní soutěži Europees Muziekfestival de Jeugd Neerpelt 2018 (Belgie), odkud přivezl dvě zlaté medaile v kategorii smíšených sborů do 26 let a v kategorii goospel.