Program „Rebecca – prevence kyberšikany“

Program je inspirován reálným příběhem Rebeccy Ann Sedwick. Žáci se během dramatických her dostávají do rolí šikanujících dívek, které samy nedokáží zastavit běh věcí jevících se zpočátku jako neškodná legrace. Na stejný problém se účastníci podívají i z pohledu oběti, její matky, učitelů školy či rodičů šikanujících, kteří nevěří ve vinu svých dětí. Na závěr tříhodinového projektu účastníci sami sestaví děsivou koláž ze zápisků Rebeccy plných naděje, z dětských přání, z nenávistných projevů na sociálních sítí a obrazů šikany. Cílem programu je zprostředkovat účastníkům pocit nemožnosti zastavení rozjetého vlaku, který se řítí špatným směrem po kolejích zpočátku nevinné zábavy.

Září 2021 – program Rebecca – prevence kyberšikany v ZŠ Husova, Liberec