Hranice mezi námi

Projekt prevence xenofobie a sociální nerovnosti

Žadatel: Dramacentrum Bezejména, z.s.
Registrační číslo projektu Libereckého kraje, program 5.1 Podpora integrace národnostních menšin a cizinců: OLP/770/2022
Registrační číslo projektu Fondu vzdělávání Statutárního města Liberec: DS202201099

„Je hranice mezi námi vytyčena značkou mobilu? Nebo snad barvou kůže?“

V roce 2022 lektoři Dramacentra Bezejména realizovali na libereckých školách a pro zájemce z řad veřejnosti 11 tříhodinových programů prevence xenofobie a sociální nerovnosti. Program Hranice mezi námi je založen na příběhu dvou chlapců, který si účastníci metodami dramatu vymyslí sami, pouze na základě věcí na dvou lavicích. Sami účastníci si tak uvědomí vlastní předsudky, které je vedou k přesvědčení, že osud dvou spolužáků, jejich sny, cíle i budoucnost, jsou předurčeny značkou mobilu.

Součástí projektu bylo vytvoření a tisk metodické příručky pro učitele. Pedagogové se tak mohou inspirovat ve využívání metod dramatiky ve vzdělávání.

Reflexe pedagogů škol jsou pro lektory obzvláště cenné:

Program byl pro žáky poučný i zábavný zároveň. Pomocí mnoha technik měli možnost poznat dvě fiktivní postavy Bena a Sama, které pocházejí z odlišného sociokulturního prostředí. Program byl velmi akční, všichni žáci byli vtaženi do děje. Určitě si mnozí z nich uvědomili, že na tom opravdu nejsou všechny děti stejně a že některé mohou být diskriminovány kvůli svému sociokulturnímu statusu, etnickému původu nebo jiné odlišnosti. (ZŠ Barvířská, Hranice mezi námi)
Třída se aktivně zapojuje, aktivity děti velmi baví. Téma je ve třídě aktuální a doufám, že si žáci vezmou ponaučení. Děkuji! (ZŠ ul. 5. května, Hranice mezi námi)

Projekt byl financován z prostředků Libereckého kraje a Fondu vzdělávání Statutárního města Liberec. Děkujeme.