Přihlášky

Mezinárodní přehlídka mladého divadla je určena:

  • českým, polským a ukrajinským divadelním souborům, jejichž vystupujícím členům je od 15 do 26 let
  • v případě volné kapacity či udělené výjimky českým, polským a ukrajinským divadelním souborům, jejichž vystupujícím členům je od 12 do 15 let

Postupová přehlídka je určena:

  • pro kategorii Mladé scény: divadelním souborům z ČR, jejichž vystupujícím členům je minimálně 15 let, jsou studenty SŠ či VŠ nebo věkově studentům odpovídají
  • pro kategorii recitace: recitátorům nad 15 let
  • pro kategorii Divadla poezie: divadelním souborům, jejichž vystupujícím členům je nad 15 let

Pozn. Divadelní soubory věkově odpovídající kategorii Mladé scény i Divadla poezie se automaticky účastní obou kategorií zároveň, porota následně určí postupující na MS a postupující na WP. Pokud divadelní soubor soutěží v daném roce o postup na Mladou scénu a Wolkrův Prostějov na jiné krajské přehlídce, smí se v Liberci přihlásit pouze na mezinárodní přehlídku. Pokud divadelní soubor prokáže, že soutěží v daném roce o postup pouze na Mladou scénu či pouze na Wolkrův Prostějov (daná krajská přehlídka postup na druhou soutěž vůbec neumožňuje), může se v Liberci postupové soutěže zúčastnit a předem informovat porotu o omezení postupu.

Přihlášky vyplňujte na odkazu bit.ly/prihlaska_jestedyvadlo

Termín uzavření přihlášek do krajského kola: 20. února 2023

Termín krajského kola: 13. – 16. dubna 2023 (Liberec – Malé Divadlo, knihkupectví Fryč)

Informace – info@dramacentrumbezejmena.cz