Vojenka

Wojenka

Vojtěch Matějíčka – Dramacentrum Bezezejména / DDM Větrník

CZ: Oceňuji odvahu Vojtěcha Matějíčky vstoupit do formy divadla jednoho herce, a navíc do intimního prostoru několika desítek centimetrů. Takřka s diváky u stolu. Matějíčka vypráví příběh, kreslí, stříhá, čte časová fakta, aniž by se ztratila kontaktnost. Objevuje nám tak literární předlohu polské autorky Magdaleny Grzebalkowské a dochází ke vzácnému sdílení sdělení.

Jen je potřeba nedat se zmást malým prostorem a hlídat si intenzitu hlasu, přestat si kontrolovat či hledat očima text ve scénáři, který je položený na kraji stolu, ale zachovat jen čtení faktů. Bylo by dobré rozhodnout se, z čeho se bude tato dokumentace číst. Jen tak z listů scénáře, z nahodilých útržků papírů nebo z něčeho konkrétního? Vybavuje se mi krásný obraz, kdy se sundají baterky z obou stran roztažené role balicího papíru, obě strany se tím pádem samovolně srolují do středu, prostor mezi nimi zmizí. Metafora k textu a situaci, která probíhá.

PL: Doceniam odwagę Vojtěcha Matějíčki do wejścia w formę teatru jednego aktora, a w dodatku w intymną przestrzeń kilkudziesięciu centymetrów. Prawie z publicznością przy stole. Matějíčka opowiada historię, rysuje, wycina, czyta fakty historyczne, nie tracąc przy tym kontaktu. W ten sposób odkrywa przed nami literackie arcydzieło polskiej autorki Magdaleny Grzebalkowskiej i dochodzi do rzadkiego dzielenia się przesłaniami. Trzeba tylko nie dać się zwieść małej przestrzeni i pilnować intensywności głosu, przestać kontrolować i szukać tekstu w skrypcie umieszczonym na krawędzi stołu, a poprzestać na odczytywaniu faktów. Dobrym pomysłem byłoby podjęcie decyzji, z czego będzie czytana ta dokumentacja. Tak po prostu z arkuszy scenariuszy, z przypadkowych skrawków papieru, czy z czegoś konkretnego? Nasuwa mi się na myśl piękny obraz, gdy zdejmuje się latarki z obu stron rozwiniętej rolki papieru do pakowania, obie strony w ten sposób samoistnie zwijają się do środka, przestrzeń między nimi znika. Metafora tekstu i sytuacji, która ma miejsce.

Zapsal / Napisany: Hana Franková

Záznam inscenace: https://drive.google.com/file/d/19sxokC9GB2pS2xebH8Cjx9twpkH2XE2T/view