Nakresli mi beránka

Narysuj mi baranka

Dramacentrum Bezejména / DDM Větrník

vedoucí souboru: Miloslava Čechlovská

CZ: Představení generace ještě náctiletých je vystavěno na pozadí fragmentů z Exupéryho Malého prince. Poetičnost Malého prince se střídá s razantní kritikou světa jejich rodičů a odmítnutím dospěláckých vzorů. Je škoda, že gejzír mnoha různorodých scénických prostředků se překrývá a místy zdvojuje sdělení slova a obrazu. Střídá se činohra, stínohra, divadlo předmětů, a objevují se nakonec i loutkové znaky odcházejícího dětství. Vše je podkresleno specifickým hudebním plánem. Přesto je zřejmá snaha o sdělení a autorský výklad zvoleného tématu, které publikum vnímá a spontánně na něj reaguje.

PL: Spektakl pokolenia nastolatków wystawiany został zbudowany na tle fragmentów z „Małego Księcia“ Exupéry’ego. Poetycka natura Małego Księcia przeplata się z silną krytyką świata ich rodziców i odrzuceniem wzorców dorosłych. Szkoda, że gejzer różnych środków przekazu nakłada się na siebie, momentami wręcz nakłada się przekaz słów i obrazów. Wymiennie zastosowana została gra aktorska, gra cieni, teatr przedmiotów, a w końcu pojawiają się nawet marionetkowe symbole odchodzącego dzieciństwa. Wszystko podkreśla charakterystyczna oprawa muzyczna. Mimo wszystko widać wyraźne starania w przekazaniu autorskiej interpretacji wybranego tematu, którą widz dostrzega i na którą reaguje spontanicznie.

Zapsal / Napisany:  Karel Vostárek

Záznam inscenace: https://drive.google.com/file/d/1FYD7wDE0pcMluibXsudN-vPvoRhJX_CN/view