Maagal

Taneční a pohybové studio Magdaléna, z. s.

vedoucí souboru: Ludmila Rellichová

CZ: Taneční a pohybové studio Magdaléna zprostředkovalo velmi silné dramatické téma inspirované skutečnými událostmi a osudy žen v koncentračním táboře Terezín. Skrze tanec a pohybové fantazie prožíváme různé situace, emoce a pocity žen z pokoje , které v nedůstojných a traumatických životních podmínkách drží vůle přežít společný slib: „Věříš mi – věřím ti, víš a vím, buď jak buď, nezradíš – nezradím.“ (…) Vrcholem představení je uzavření kruhu (Maagal), jak reálně v působivém tanci na jevišti, tak symbolicky. (…) Celkové vyznění a atmosféru citlivě podporuje práce se světlem a stínem, rytmem, cykličností a kontrastem, výtvarnou i hudební složkou. Závěrečná scéna, kdy do postupně se ztišující hudby zaznívají konkrétní jména obětí holokaustu, navrací divákovu pozornost zpět k osudu jednotlivce, k pokoře, síle i odpovědnosti každého z nás.

PL: Studio tańca i ruchu Magdaléna było przekaźnikiem bardzo mocnego i dramatycznego tematu, który zainspirowany jest prawdziwymi wydarzeniami i losami kobiet w obozie koncentracyjnym w Terezinie. Poprzez taneczne i ruchowe fantazje doświadczamy różnych sytuacji, emocji i uczuć kobiet z Sali , które w niegodnych i traumatycznych warunkach utrzymuje przy życiu wspólna obietnica: „Ufasz mi – ufam tobie, wiesz i ja wiem, nieważne jak będzie, nie zdradzisz – nie zdradzę.” (…) Kulminacją spektaklu jest zamknięcie kręgu (Maagal), zarówno realistycznie w efektownym tańcu na scenie, jak i symbolicznie. (…) Ogólne brzmienie i atmosferę delikatnie dopełnia gra światłem i cieniem, rytmem, cyklicznością i kontrastem, artystycznymi i muzycznymi elementami. Końcowa scena, w której przy stopniowo wyciszanej muzyce wybrzmiewają konkretne nazwiska ofiar Holokaustu, zwraca uwagę widza z powrotem na los jednostki, na pokorę, siłę i odpowiedzialność każdego z nas.

Zapsala / Napisany:  Ivana Sobková

Záznam inscenace: https://drive.google.com/file/d/1QDKdgZZlObL_HQrTBc0PwUujPAh8zNu2/view