LETNÍ MATEŘINKA 2023

V létě 2023 se v prostorách ZŠ Lesní konaly čtyři týdenní příměstské tábory pro předškolní děti – Letní mateřinka – Krkonošské pohádky, Letní mateřinka – animované pohádky, Letní mateřinka – klasické pohádky a Letní mateřinka – filmové pohádky. Každého tábora se účastnilo 36 dětí. Díky projektu „Zdravý start do života“ podpořenému Libereckým krajem děti kromě dobrodružství s pohádkovými bytostmi čekalo i množství aktivit nejen pohybových. Největší ohlas sklidily hry s padákem a odpolední trampolína, ale nezapomněli jsme na zdravotní tělocvik, tanečně-pohybové hry, skákání panáka či přes gumu, lukostřelbu a mnohé další. Právě tradiční dětské hry, které znají už i rodiče, mají šanci děti rozhýbat i ve volných chvílích. Díky projektu Pod hladinou (podpořil Liberecký kraj a Ekofond Statutárního města Liberec) se děti seznámily s životem rybníka, vodními a lesními zvířátky i rostlinami a potřebou jejich ochrany a to všechno metodou her, zábavných kvízů a dramatiky. Ve škole byla dětem k dispozici malá tělocvična, herny, zahrada, děti přímo zde chodily na oběd i svačinku. Část dětí po obědě v klidu spala, část se připravovala na vstup do školy, trénovala grafomotoriku, sluchovou analýzu, soustředěný poslech a další důležité dovednosti. Didaktické hry střídala hra na školu, takže děti ani nepostřehly, že se učí. Hlavní vedoucí Kája studuje posledním rokem speciální pedagogiku, stejný obor studuje i Niki, ale i ostatní vedoucí spojuje láska k těm nejmenším. Děti byly nadšené, ranní slzičky střídal úsměv a každodenní zkoumání, která postavička děti ráno přivítá.

Letní mateřinka – Krkonošské pohádky

Hned první den přivítal děti samotný Krakonoš. Pán hor s dětmi strávil celý den, stejně jako v dalších dnech ostatní postavy – Trautenberg, Anče s Kubou, hajný a poslední den všichni naráz. Malí táborníci Krakonošovi vyzdobili les obrázky z přírodnin, s Trautenberkem stříleli z luku, vyráběli zajíce z dřevěných špalíků, poslepu honili divoké prase, s Anče a Kubou si házeli s míčem, naučili se ptačí tanec, vyrobili Krakonošovu sojku, proměnili se v ptačí sbor doprovázený Orffovými nástroji. Došlo i na hostinu pro Štěpanického barona, štafetové závody, hry s balónky a celý tábor zakončila pohádková stezka a lov pokladu. Že děti neustále provázely Krakonošovy pohádky, je jasné. Však si i domů odnesly magnetek s Krakonošem.

Letní mateřinka – animované pohádky

První den děti přivítala parta Mimoňů. Ti si s dětmi zazpívali „Hlava ramena kolena palce“, zacvičili, zahráli pohybové hry, vyrobili mimoní záložky do knížek a vůbec se skvěle bavili. Popravdě byli úplně „mimo“ z toho, jak hodné děti na tábor přišly. Druhý den se děti seznámily s postavičkami Pohádek z mechu a kapradí. Všichni spolu malovali křídami na zem, skákali panáka, házeli míčem, po cestě k Lesnímu koupališti hráli hry, připomněli si pohádku „Jak Křemílek a Vochomůrka pěstovali semínko“ a zahráli si hudební hru „Vstávej semínko, holala“. Dětem se obě postavičky líbily natolik, že si vyrobily jejich zmenšené verze. A aby opravdový Křemílek s Vochomůrkou nebyli smutní, děti jim vyrobily v lese domečky z mechu a kapradí. Třetí den se společného hraní nemohli dočkat Elza s Olafem. Ti s dětmi stříleli z luku, hráli si s bublifukem, tančili na písničku z Ledového království, zpívali, malovali na hedvábí Elziny mrazivé obrazy a vůbec se u toho netvářili mrazivě. Čtvrtý den děti přivítalo Prasátko Peppa. Tomu se moc líbily hry s padákem i skákání přes švihadlo. Děti si vyrobily loutkové divadélko, naučily Peppu nové hry a obraly ho o bonbóny. Poslední den přišly všechny postavičky najednou a i děti přišly v maskách a všichni si užili roztančený karneval se spoustou her, pohádkovou stezku a honbu za pokladem.

Letní mateřinka – klasické pohádky

Tento týden se děti postupně potkaly s postavičkami, se kterými se v dětství seznámili už jejich rodiče. První den čekala na malé táborníky Červená Karkulka. Kromě klasické pohádky děti poznaly také muzikálovou verzi Zdeňka Svěráka. Pod vedením Karkulky si děti vyrobily vlka s děsivýma očima, zahrály si, zazpívaly, zatančily a užily spoustu legrace. Druhý den táborníci našli Jeníčka s Mařenkou v opravdové perníkové chaloupce. Cesta za světýlkem byla velmi náročná. Po jejím zvládnutí si všichni vyrobili opravdové perníčky, které se sice nedají jíst, ale vypadají náramně. Jeníček za odměnu naučil děti střílet z luku. Třetí den děti přivítala tři malá prasátka. Tedy… malá… no prostě tři prasátka. Ta si velmi oblíbila hry s míčem a padákem, legrácky s bublifukem, malování na asfalt a skákání panáka. Aby dětem nebylo líto prasátka odpoledne opustit, vyrobily si prasátka svá. Budulínek s liškou si s dětmi zaběhal a společně vyrobili lištičky z papírových ruliček. I jeho příběh děti poznaly v muzikálové verzi. A muzikanty se děti i staly, však hudebních nástrojů bylo pro všechny dost. Společně s kytarou se zpívalo, tančilo, hrálo na Boomhackers a smálo a smálo… V tělocvičně Budulínek s dětmi vyzkoušel kruhy, žebřiny a překážkovou dráhu. Týden zakončil veselý Kašpárek a jeho balónkový karneval. Červené Karkulce se rozkutálely bonbóny s podivem přímo do kapes dětí a jelikož děti našly poklad, odcházely domů s hromadou dárečků.