Inscenace Dramacentra Bezejména

Projekt zaměřený na podporu inscenační činnosti dramatických souborů spolku.

Žadatel: Dramacentrum Bezejména, z.s.
Registrační číslo projektu Fondu vzdělávání Statutárního města Liberec: DS202201160

Šest inscenací dramatických souborů Bezejména, šest fotogalerií, šest vzpomínek na úžasné děti a studenty, na jejich práci, úspěchy, myšlenky, které předávali publiku, to vše tvoří almanach „Inscenace Dramacentra Bezejména“. Tímto počinem spolek děkuje současným i bývalým členům souborů a zároveň předkládá výsledky své inscenační práce veřejnosti ve snaze oslovit další mladé talentované herce a budoucí kamarády.

Projekt byl financován z prostředků Fondu kultury a cestovního ruchu Statutárního města Liberec. Děkujeme.