Dyktanda

Diktáty

Teatr 2:20, Jelenia Góra

vedoucí souboru: Ryszard Grzywacz

představení je zajímavým experimentem, ve kterém mladí herci za zvuků živé hudby tvoří mnohoúrovňové vztahy s hmotou těl, předmětů a slov. Každý z těchto elementů se stává záminkou k akci a střídavě přebírá hlavní roli. Kombinací vzájemných souvislostí může být mnoho – představivost vede herce k čím dál zajímavějším řešením. Tento typ jevištní akce je pro skupinu příjemnou hrou, ve které se mladí herci cítí pohodlně a přirozeně.

spektakl stanowi ciekawy eksperyment, w którym młodzi aktorzy, przy dźwiękach granej na żywo muzyki, budują wielopoziomowe relacje z materią ciał, przedmiotów, słów. Każdy z tych elementów staje się pretekstem do działania, przejmując na zmianę główną rolę. Kombinacji wzajemnych powiązań może być wiele – wyobraźnia prowadzi aktorów do coraz ciekawszych rozwiązań. Ten rodzaj scenicznego działania jest dla grupy przyjemną zabawą, w której młodzi aktorzy czują się swobodnie i naturalnie.

Zapsal / Napisany: Agnieszka Włoch

Záznam inscenace: https://drive.google.com/file/d/1CFUFr34fUzQoFHn4NVoQ4JgroV4Pv73_/view