Aby sex nebyl průšvih

Projekt primární prevence rizik spojených s intimním životem mladistvých

Žadatel: Dramacentrum Bezejména, z.s.
Registrační číslo projektu Libereckého kraje, program 9.2 Podpora preventivních a léčebných projektů: OLP/2171/2022
Registrační číslo projektu Fondu zdraví a prevence Statutárního města Liberec: DS202201056

V roce 2022 lektoři Dramacentra Bezejména realizovali na libereckých školách a pro zájemce z řad veřejnosti 18 tříhodinových programů prevence rizik spojených s intimním životem nezletilých. Programy „Petr a Katka“ a „Tamařin příběh“ řeší především problémy v důsledku rozdílných očekávání, špatné komunikace či ovlivnění předsudky a společenským klimatem. Dotace využily čtyři liberecké školy – ZŠ Česká, ZŠ Husova, ZŠ Barvířská a ZŠ 5. května. Všechny zapojené školy programy zaujaly, a to především využitím prožitkové pedagogiky a metod dramatické výchovy. Všechny školy chtějí v projektu pokračovat v dalším roce, dalších šest škol má o spolupráci zájem. Bohužel aktuální téma spojené s lidskými právy a tolerovanou agresí by nemělo být ve vzdělávání tabu.

Reflexe pedagogů škol jsou pro lektory obzvláště cenné:

Děti mají možnost díky modelovým situacím, které si samy dramatizují, prožít konkrétní situaci a reagovat dle svých zkušeností a zážitků. Téma děti baví. Je znát, že lektoři mají zkušenosti a děti vedou přiměřeně věku. (ZŠ Husova, Petr a Katka)
Svižné, nápadité, žáci pracovali se zájmem, aktuální téma. Program žáky bavil, velké množství aktivit, možnost být kreativní, kombinování skupin. Děkujeme! (ZŠ Česká, Petr a Katka)

Projekt byl financován z prostředků Libereckého kraje a Fondu zdraví a prevence Statutárního města Liberec. Děkujeme.