Výsledková listina festivalu JEŠTĚDYVADLO 2024

Smyslem festivalu je setkávání a vzájemná inspirace mladých lidí věnujících se divadlu. Cílem práce festivalové poroty je ocenit soubory za to, co jejich práci činí jedinečnou a z pozice zkušeného diváka souborům pomoci v dalším uměleckém rozvoji. V roce 2024 festivalová porota ve složení Petr Váša, Ivana Sobková, Jan Mrázek, Karel Vostárek, Agniezska Włoch, Natálie Vacková a Roman Černík ocenila 21 inscenací.

CENY INSPIRACE 2024:

Jiskrův Zážeh – Mrazíkova razie – za radostné autorství a autorské loutkářské herectví

Tutu Bazo – Street poezie – za osobitost imaginace a a kolektivní nasazení

TAPS  Magdaléna Svět se kamsi žene, Čechy – lože rozházené – za působivé jevištní zpracování poezie a hudby

Grupa Teatralna ZONK – Proces – nie Kafki, a może jednak – za skupinovou souhru a univerzalitu tématu

BezOhledu, soubor Dramacentra Bezejména / DDM Větrník  Miserere Mei – za uchopení textu skrze obrazy

Nóżki w herbacie – Siekierką rozbiłam lusterko – za umné pohrávání si s prvky tradice při poctivém utkávání se s tématem

ZaŚwiaty  Pieśni, ryki i miłosne wybryki – za citlivé zpracování mužsko ženského tématu

Rozkwity Raz, dwa, trzy – płoniesz ty! – za skvělou kompozici inscenace a odvahu v boji o sebe sama

TÉMA ROKU 2024:

boj proti xenofobii, antisemitismu a nenávisti ve společnosti

Rozkwity Raz, dwa, trzy – płoniesz ty!

speciální cena festivalu „CO JE JEŠTĚ DIVADLO?“:

Šestajedenstatečných Šestý smysl města

CENY POROTY:

Herecké studio při DFXŠ – 18. narozeniny – za plastický obraz dystopické společnosti

Divadlo Micky Myšákové, ZUŠ Jablonec nad Nisou Houska s máslem – za svěží rozehrání humorného tématu

Šestajedenstatečných Šestý smysl města – za odvážné překračování hranic divadla a dotýkání se společensky důležitých témat

Kryształ „Swatanie w Honczariwci“ – za poctu lidovosti, výpravu a navazování na vlastní kořeny

Divadelní ateliér Ulita  Lola běží o život – za kolektivní Lolu a a hledání divadelní cesty časoprostorem


OKRESNÍ KOLO DĚTSKÉ SCÉNY 2024:

POCHVALA POROTY:

Dětské herecké studio při DFXŠ – 11. narozeniny – za energické zpracování tématu bojové hry

Zabalený Peřiňák, ZŠ nám. Míru – Robin Hood – za svérázné uchopení tradiční látky

POCHVALA POROTY S POSTUPEM DO KRAJSKÉHO KOLA DĚTSKÉ SCÉNY:

Divadlo Vydýcháno ZUŠ Liberec – 6. ročník VÚDÚLÍNEK – za invenční práci s rekvizitou

BezeSporu soubor Dramacentrum Bezejména / DDM Větrník – O světě a Stavu – za nápaditou práci se slovem, zvukem, pohybem a scénickým obrazem

1. ročník Divadla Vydýcháno ZUŠ Liberec Dvě stejné vločky – za úspěšné první kroky po jevišti pod pečlivým pedagogickým vedením

Divadlo Vydýcháno ZUŠ Liberec – Dětský dramatický soubor – Bublina v bažině – za dramatizaci a jevištní zpracování

BezeStrachu, soubor Dramacentra Bezejména / DDM Větrník  Král snů – za úspěšné první kroky po jevišti a práci s materiálem

BezUrážky, soubor Dramacentra Bezejména / DDM Větrník Chceme vám něco vybarvit – za mnohovrstevnaté vybarvení mezigeneračních vztahů


KRAJSKÉ KOLO MLADÉ SCÉNY

DOPORUČENÍ DO CELOSTÁTNÍHO KOLA MLADÁ SCÉNA 2024:

Tutu Bazo – Street poezie


KRAJSKÉ KOLO WOLKROVA PROSTĚJOVA

DOPORUČENÍ DO CELOSTÁTNÍHO KOLA PŘEHLÍDKY UMĚLECKÉHO PŘEDNESU A DIVADEL POEZIE WOLKRŮV PROSTĚJOV:

DIVADLA:

Šestajedenstatečných – Šestý smysl města

PŘEDNES:

1. KATEGORIE

Alan Peša – Jules Jouy – Lavičky na promenádě

Vojtěch Bogar – Daniil Charms – Chtěl bych…

2. KATEGORIE

Josef Čurda – Miroslav Holub – Oči

Jozef Jiskra – Milan Nápravník – Obrat hrotu

3. KATEGORIE

Štěpánka Tušlová – Tomáš Přidal – kouzelný kůň


STATISTIKA FESTIVALU:

Festivalu se zúčastnilo celkem 22 souborů (CZ 17, PL 5), oceněno bylo 21 souborů, jeden soubor kvůli nemoci nevystoupil, zúčastnil se doprovodného programu.

O postup do krajského kola Mladé scény a Wolkrova Prostějova usilovaly 4 soubory.

Do celostátního kola Mladé scény bylo doporučena 1 inscenace, která postoupila do programu Mladé scény.

Do celostátního kola Wolkrova Prostějova bylo doporučena 1 inscenace a 5 recitátorů.

V rámci okresního kola Dětské scény vystoupilo 8 souborů, do krajského kola postoupilo 6 inscenací a z krajského kola poté postoupila jedna inscenace (Bublina v bažině) do celostátního kola Dětské scény ve Svitavách.


ZÚČASTNĚNÉ SOUBORY 2024:

Wolkrův Prostějov a Mladá scéna

Šestajedenstatečných Šestý smysl města – Roman Černík a Ivana Sobková

Jiskrův Zážeh – Mrazíkova razie – Jozef Jiskra

Tutu Bazo – Street poezie – Alena Tomášová

Herecké studio při DFXŠ – 18. narozeniny – Eliška Jansová

TAPS  Magdaléna Svět se kamsi žene, Čechy – lože rozházené – Ludmila Rellichová

Mezinárodní přehlídka

Grupa Teatralna ZONK – Proces – nie Kafki, a może jednak – Bogusława Cybułak

BezOhledu, soubor Dramacentra Bezejména / DDM Větrník  Miserere Mei – Miloslava Čechlovská

Nóżki w herbacie – Siekierką rozbiłam lusterko – Karolina Rosocka

ZaŚwiaty  Pieśni, ryki i miłosne wybryki – Karolina Rosocka

Rozkwity Raz, dwa, trzy – płoniesz ty! – Karolina Rosocka

Divadlo Micky Myšákové, ZUŠ Jablonec nad Nisou Houska s máslem – Lenka Marková

Kryształ „Swatanie w Honczariwci“ – Zoja Lukashnyk

Divadelní ateliér Ulita Lola běží o život – Zuzana Horáková

Dětská scéna

Dětské herecké studio při DFXŠ – 11. narozeniny – Eliška Jansová

Zabalený Peřiňák, ZŠ nám. Míru – Robin Hood – Zuzana Poplužníková

Divadlo Vydýcháno ZUŠ Liberec – 6. ročník VÚDÚLÍNEK – Libuše Vrtišková

BezeSporu, soubor Dramacentra Bezejména / DDM Větrník – O světě a Stavu – Miloslava Čechlovská a Vojtěch Matějíčka

1. ročník Divadla Vydýcháno ZUŠ Liberec Dvě stejné vločky – Michaela Palaščáková

Divadlo Vydýcháno ZUŠ Liberec – Dětský dramatický soubor – Bublina v bažině – Michaela Palaščáková a Lukáš Horáček

BezeStrachu, soubor Dramacentra Bezejména / DDM Větrník  Král snů – Vojtěch Matějíčka

BezUrážky, soubor Dramacentra Bezejména / DDM Větrník Chceme vám něco vybarvit -Laura Levko