Potřebné dokumenty

Vážení rodiče, prosíme, v den odjezdu na tábor předejte pedagogům podepsané dokumenty:

  1. Čestné prohlášení o bezinfekčnosti
  2. Potvrzení od lékaře – odevzdejte prosím kopii, neručíme za vrácení! Platné je i potvrzení na odlišném formuláři se stejným obsahem. Na příměstské tábory místo „Potvrzení od lékaře“ dodejte „Informace o dítěti
  3. Přihláška na tábor či workshop – odevzdejte prosím podepsanou i v případě, že jste ji vyplnili elektronicky! Přihlášku vygeneruje přihlašovací systém DDM Větrník. V případě potřeby napište, pošleme novou.
  4. Kopii (či originál) kartičky zdravotní pojišťovny, v případě potřeby očkovací průkaz či jinou zdravotní dokumentaci
  5. V případě, že dítě bere léky, prosíme o přesný rozpis podávání (viz formulář níže)