Starší inscenace souborů Bezejména

Dramacentrum Bezejména nevzniklo na zelené louce. V letech 2010 – 2018 dramatické soubory Bezejména fungovaly v Základní škole Liberec, Aloisina výšina. Zpočátku pod vedením Miloslavy Čechlovské, později i Jarmily Šírlové a několika dalších učitelů. Malí herci rostli, odcházeli na střední a později vysoké školy, ale soubory opustit nechtěli. A tak se právě soubory těchto dvou lektorek staly základem inscenační práce dramacentra a především důvodem, proč vlastně dramacentrum vzniklo. Studenti se věnovali vlastním inscenacím a zároveň vedli nové členy dramacentra na seminářích a táborech. Jejich inscenace z dob, kdy ještě byli malými dětmi, jsou vzpomínkou na začátky naší společné práce.

Král hadů

2018 Režie: Miloslava Čechlovská a Taťána Šilarová

Premiéra inscenace Král hadů proběhla na krajském kole Dětské scény v Jablonci nad Nisou 13. dubna 2018. Děti se zabývaly lidovou pohádkou. Soubor však pohádku upravil, zdůraznil střet dvou civilizací (hadí říše a říše lidí) a vyzdvihl téma důvěry a zrady, lásky a nenávisti. Hlavní hrdina je postaven před nelehkou volbu mezi láskou a slibem. V inscenaci nakonec dochází ke zničení obou říší, za níž lze vinit obyčejný lidský strach z neznámého spojený s touhou po bohatství. Tak se obyčejná pohádka stává zrcadlem dnešních problémů. Na mezinárodním festivale Teatrrralki 2018 (Polsko) inscenace získala 2. místo.

Chlapec v pruhovaném pyžamu

2018 Režie: Miloslava Čechlovská

Inscenace dětí ze sedmé třídy se inspirovala románem Chlapec v pruhovaném pyžamu (John Boyne). Soubor se zabýval náročným tématem nacismu. Roli malého chlapce z nacistické rodiny, který se moc chce dostat na druhou stranu ostnatého plotu, za kamarádem v pruhovaném pyžamu, ztvárnila v našem případě dívka.

Preventivní program

2017 Režie: Miloslava Čechlovská a Jarmila Šírlová

V roce 2017 soubor šesťáků vytvořil autorskou inscenaci Preventivní program. Soubor se zabýval tématem šikany, navíc provozované přímo na očích lektora preventivního programu. Inscenace postoupila do krajského kola Dětské scény.

O muzikantské duši

2016 Režie: Miloslava Čechlovská

Soubor dětí z páté třídy reagoval na svojí pověst hlučné a občas hádavé třídy, ze které ale polovina dětí chodila do pěveckého sboru. Leckterý jejich učitel si čas od času přál jediné – trochu ticha. A tak děti uchvátila pohádka Václava Bárty o nerudném vodníkovi, který topí každého, kdo dělá hluk, ke své škodě i partu muzikantů. Porota krajského kola Dětské scény v Jablonci nad Nisou ocenila hudební složku inscenace.

Šárka

2015 Režie: Miloslava Čechlovská

Hudebně-pohybová inscenace souboru dětí ze 7. – 8. tříd se inspirovala symfonickou básní Bedřicha Smetany a různými texty o dívčí válce. Téma přátelství a zrady, lásky a nenávisti, pomoci a pomsty soubor pojal očima Šárky, která se marně snaží zvrátit běh věcí. I přes možnost vrátit čas se na konci příběhu Šárka ocitá opět před rozhodnutím zradit přátelství a nebo lásku. Úvodní nápad dětí vrátit čas obrácením Smetanovy hudby v reversu překvapil porotu na Dětské scéně (inscenace postoupila do krajského kola), přehlídce Otevřeno i na mezinárodním festivale v Těšíně. Zde soubor získal speciální cenu poroty.

Středa nám chutná

2015 Režie: Miloslava Čechlovská

Disciplína nebo svoboda? Průměrnost nebo individualita? Těmito a dalšími otázkami se zabývali čtvrťáci v příběhu děvčátka z dětského domova (předloha Iva Procházková). Cilka je jiná, ale přesto šťastná. Její štěstí se projevuje i navenek – roste jí na hlavě jablko. A tak je každou středu, díky jablkovému závinu, šťastný i celý dětský domov. Dokud ovšem nepřijde nový pan ředitel. Pracovitý člověk, který chce pro děti udělat maximum – nastolit pravidla, pořádek, řád.

Jak na Šumavě obři vyhynuli

2014 Režie: Miloslava Čechlovská

Pohádka Jana Wericha o tom, jak to dopadá, když velcí chtějí být ještě větší, se stala předlohou inscenace třeťáků. Oproti Werichovi, který téma chápal zajisté politicky, naši třeťáci bojovali proti nadřazování velkých nad malými, nad dětmi. Porotu na Dětské scéně zaujaly především ty části, ve kterých si děti doprovázené hudbou J. Ježka hrály s dřevěnými špalky – loutkami lidiček, nebo ve kterých se nad tyto loutky samy zvedly coby obři. Soubor postoupil do krajského kola Dětské scény.

Vzdálené bubny lépe zní

2014 Režie: Miloslava Čechlovská

Inscenací na téma černošského přísloví „vzdálené bubny lépe zní“ (předloha Hana Doskočilová) soubor reagoval na dnešní dobu, kdy mnozí mají díky televizním seriálům a profilům na facebooku pocit, že „každý se má lépe, než já“. I bůh Akvakasonga nakonec pochopil, že lidé se musí vídat, mluvit spolu, sdílet štěstí i neštěstí, aby se pochopili. Soubor úspěšně vystoupil v oblastním i krajském kole Dětské scény, kde získal ocenění za výrazový pohyb. Později soubor inscenaci přepracoval do formy scénického čtení. Porotu celostátní soutěže scénického čtení Čtenář na jevišti zaujal natolik, že se v konkurenci 80 souborů dostal mezi 5 vybraných inscenací z ČR, takže inscenaci 17. prosince 2014 předvedl pražským divákům v divadle Kampa.

Kde bydlí čas

2013 Režie: Miloslava Čechlovská

Inscenace sestavená z improvizací dětí, které vznikly při prozkoumávání povídky Vladimíra Škutiny, se stala zrcadlem světa, ve kterém věta „Nemám čas“ zní až příliš často. Inscenace postoupila z oblastního do krajského kola Dětské scény, kde získala ocenění poroty a doporučení do celostátního kola ve Svitavách, což byl pro začínající soubor nevídaný úspěch. A mnoho dospělých z divadla odcházelo s nepříjemnou otázkou, zda mají na své děti čas… 

Kocourkovská svita

2013 Režie: Miloslava Čechlovská

Téma Kocourkova a lidské hlouposti spojené s hudbou Jaroslava Koutského do drobného melodramu bylo nejen nonsensovou hříčkou, ale především kritikou dospělých neschopných si hrát. Děti doposud se věnující sborovému zpěvu si hledaly cestu k divadlu a zároveň zkoumaly možnosti propojení moderní dramatiky s hudbou.

Tři groše

2011 Režie: Miloslava Čechlovská

Melodram Tři groše vycházel z pohádky ze sbírky Pavla Dobšinského a z písniček Bello Felixe. Inscenace o lidské pýše, chamtivosti a hlouposti byla nejen první inscenací nově vzniklého dramatického souboru, ale také pokusem o propojení sborového zpěvu s dramatikou. Navíc děti využily svých hudebních schopností a vytvořily hudební doprovod na kosu, kovadlinu a další „nástroje“.

Opery Džbán s olivami a Král a trhan

2010 Režie: Miloslava Čechlovská

Na počátku inscenační práce souborů Bezejména byly pokusy pěveckého sboru Výšinka spojit sborovou hudbu a divadlo. Tak vznikly dvě inscenace – opery Kurta Schwaena Džbán s olivami a Král a trhan. Sbor nahrál DVD oper, na premiéru přijela z Berlína manželka zesnulého autora. Na podkladě první z oper vznikla i učebnice (autor Miloslava Čechlovská), propojující hudební, výtvarnou a dramatickou výchovu v projektové výuce.