Soubory Dramacentra Bezejména

SOUBORY OTEVŘENÉ VE ŠKOLNÍM ROCE 2024/2025

DRAMATICKÝ SOUBOR – PŘÍPRAVKA

8-10 let

středa od 14:30 – 16:00, Palác Liebig

Nový přípravný soubor Dramacentra Bezejména je určen dětem 8 – 10 let.

Cílem práce v souboru je rozvoj měkkých kompetencí účastníků (tzv. soft skills), především kreativity, schopnosti improvizace, kooperace, komunikace verbální i nonverbální, asertivity, sebereflexe, flexibility; rozvoj sociální a emoční inteligence a pohybových dovedností.

Kromě rozvoje kompetencí se v souboru budeme zabývat především inscenační činností, v menší míře improvizací a strukturovaným dramatem.
Počítáme s účastí na soustředění, soutěžích a festivalech, například na přehlídce Dětská scéna, mezinárodních festivalech Teatrrralki a JeštěDyvadlo, přehlídce Než zazvoní zvonec, na jarním a podzimním soustředění. Rádi uvítáme nové kamarády!

Zkoušky: každou středu od 14:30 – 16:00 hodin v sále Paláce Liebig; vedoucí – Jakub Kubíček.

Cena: 2000,-Kč/rok

Přihlášky budou dostupné ZDE

DRAMATICKÝ SOUBOR – BEZURÁŽKY mladší

10-13 let

středa od 16:00 – 18:00, Palác Liebig

Soubor BezUrážky Dramacentra Bezejména je určen dětem 10 – 13 let. Jedná se o soubor, který se pro tento rok rozdělil na dva, kvůli věkovým rozdílům. Soubor nabírá nové členy.

Cílem práce v souboru je rozvoj měkkých kompetencí účastníků (tzv. soft skills), především kreativity, schopnosti improvizace, kooperace, komunikace verbální i nonverbální, asertivity, sebereflexe, flexibility; rozvoj sociální a emoční inteligence a pohybových dovedností.

Kromě rozvoje kompetencí se v souboru budeme zabývat především inscenační činností, v menší míře improvizací a strukturovaným dramatem.
Počítáme s účastí na soustředění, soutěžích a festivalech, například na přehlídce Dětská scéna, mezinárodních festivalech Teatrrralki a JeštěDyvadlo, přehlídce Než zazvoní zvonec, na jarním a podzimním soustředění. Rádi uvítáme nové kamarády!

Zkoušky: každou středu od 16:00 – 18:00 hodin v sále Paláce Liebig; vedoucí – Laura Levko a Pavel Šindelář.

Cena: 2000,-Kč/rok

Přihlášky budou dostupné ZDE

DRAMATICKÝ SOUBOR – BEZURÁŽKY starší

13-16 let

čtvrtek od 16:00 – 18:00, Palác Liebig

Soubor BezUrážky Dramacentra Bezejména je určen dětem 13 – 16 let, soubor spolu působí už od minulého roku, nyní se kvůli rozdílnému věku dětí rozdělil na mladší a starší a dobírá nové členy.

Cílem práce v souboru je rozvoj měkkých kompetencí účastníků (tzv. soft skills), především kreativity, schopnosti improvizace, kooperace, komunikace verbální i nonverbální, asertivity, sebereflexe, flexibility; rozvoj sociální a emoční inteligence a pohybových dovedností.

Kromě rozvoje kompetencí se v souboru budeme zabývat především inscenační činností, v menší míře improvizací a strukturovaným dramatem.
Počítáme s účastí na soustředění, soutěžích a festivalech, například na přehlídce Dětská scéna, mezinárodních festivalech Teatrrralki a JeštěDyvadlo, přehlídce Než zazvoní zvonec, na jarním a podzimním soustředění. Rádi uvítáme nové kamarády!

Zkoušky: každý čtvrtek od 16:00 – 18:00 hodin v sále Paláce Liebig; vedoucí – Laura Levko.

Cena: 2000,-Kč/rok

Přihlášky budou dostupné ZDE

DRAMATICKÝ SOUBOR – BEZESPORU

14-17 let

středa od 16:00 – 18:00, Palác Liebig

Soubor BezeSporu Dramacentra Bezejména je souborem, který už spolu funguje několik let je určen dětem a studentům od 14 – 17 let. Přednost mají stálí členové a studenti se zkušenostmi s dramatikou.

Cílem práce v souboru je rozvoj měkkých kompetencí účastníků (tzv. soft skills) a prezentace myšlenek studentů na veřejnosti pomocí inscenační práce. Budeme se zabývat také improvizací (především pohybovou) a doplňkově strukturovaným dramatem.

Počítáme s účastí na soustředění, soutěžích a festivalech. V předchozích dvou letech soubor reprezentoval Liberecký kraj na celostátní přehlídce Dětská scéna, získal první a druhé místo na mezinárodním festivale Teatrrralki apod. Letos plánujeme účast na Dětské scéně, Teatrrralkách, vlastní přehlídku Než zazvoní zvonec, festival JeštěDyvadlo, podzimní a jarní soustředění a jiné. Od členů souboru očekáváme motivaci se všech akcí zúčastnit.

Zkoušky: každou středu od 16:00 – 18:00 hodin v sále DDM Větrník, Liberec; vedoucí – Miloslava Čechlovská.

Přihlášky budou dostupné ZDE

DRAMATICKÝ SOUBOR – BEZOHLEDU

15-20 let

pátek od 19:00 – 21:00, Palác Liebig

Středoškolský soubor Dramacentra Bezejména je určen studentům od 15 – 20 let. Přednost mají stálí členové a studenti se zkušenostmi s dramatikou.

Cílem práce v souboru je rozvoj měkkých kompetencí účastníků (tzv. soft skills) a prezentace myšlenek studentů na veřejnosti pomocí inscenační práce. Budeme se zabývat také improvizací (především pohybovou) a doplňkově strukturovaným dramatem.

Počítáme s účastí na soustředění, soutěžích a festivalech. V předchozích dvou letech soubor reprezentoval Liberecký kraj na celostátní přehlídce mladého divadla Mladá scéna, na celostátní přehlídce divadla poezie Wolkrův Prostějov (kde získal cenu Jana Roubala), získal druhé místo a speciální cenu na mezinárodním festivale Teatrrralki apod. Letos plánujeme účast na Mladé scéně, Teatrrralkách, vlastní přehlídku Než zazvoní zvonec, festival JeštěDyvadlo, podzimní a jarní soustředění a jiné. Od členů souboru očekáváme motivaci se všech akcí zúčastnit.

Zkoušky: každý pátek od 19:00 – 21:00 hodin v sále DDM Větrník, Liberec; vedoucí – Miloslava Čechlovská.

Přihlášky budou dostupné ZDE

INTERPRETACE TEXTU

Naším svěřencům se lektoři věnují také v oblasti interpretace textu (recitace). Tato oblast dramatiky rozvíjí porozumění textu, prezentaci vlastního postoje před publikem, interní práci s vlastními emocemi, interakci s divákem a mnohé další. Zkušenosti lektorů s interpretací textu ZDE

JAKÉ DOVEDNOSTI V DRAMATICKÝCH SOUBORECH ROZVÍJÍME?

KOMPETENCE V OBLASTI SOCIÁLNÍ A EMOČNÍ INTELIGENCE

  • tzv. soft skills – kreativita, komunikační dovednosti, schopnost kooperace, improvizace, řešení konfliktů, asertivní jednání, schopnost sebereflexe, tvůrčí a týmové řešení problémů, ochota riskovat, otevřenost novým nápadům a mnohé další

ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY DRAMATICKÉHO JEDNÁNÍ

  • psychosomatické dovednosti – práce s dechem, správné tvoření hlasu, držení těla, verbální a neverbální komunikace
  • herní dovednosti – vstup do role, jevištní postava; strukturace herní a jevištní situace
  • sociálně komunikační dovednosti – spolupráce, komunikace v běžných životních situacích, v herních situacích a v situacích skupinové inscenační tvorby, prezentace, reflexe a hodnocení, organizace tvůrčí skupinové práce

PROCES DRAMATICKÉ A INSCENAČNÍ TVORBY

  • náměty a témata v dramatických situacích – jejich nalézání a vyjadřování
  • práce na postavě – charakter, motivace, vztahy
  • konflikt jako základ dramatické situace – řešení konfliktu jednáním postav
  • dramatická situace, příběh – řazení situací v časové a příčinné následnosti, dramatizace literární předlohy
  • inscenační tvorba – dramaturgie, režie, herecká práce, scénografie, scénická hudba a zvuk
  • komunikace s divákem – prezentace, sebereflexe

INSCENAČNÍ TVORBA SOUBORŮ DRAMACENTRA BEZEJMÉNA

Důležitou součástí práce v dramatických souborech je inscenační tvorba. Stěžejním cílem této tvorby je schopnost prezentace vlastních myšlenek členů souboru pomocí vhodných inscenačních klíčů. Inscenace z minulých let jsou prezentovány ZDE