Projektové dny

Dramacentrum Bezejména nabízí školám tzv. „Projektové dny ve výuce“ hrazené z šablon. Jako projektový den můžeme nabídnout vhodně rozšířený program primární prevence nebo literárně-dramatický program. Je také možné vytvořit program na míru, se zaměřením na dramatickou, literárně-dramatickou či výtvarnou výchovu atd. Pracovníci dramacentra školám také nabízí pomoc s administrací projektu tzv. šablon, nebo tzv. „šablony na klíč“, tedy kompletní administraci šablon a dalších projektů OP VVV.

PROJEKTOVÝ DEN VE WALDORFSKÉ MATEŘSKÉ ŠKOLE TURNOV

4. srpna 2021 lektoři Dramacentra Bezejména zorganizovali tzv. „Projektový den ve výuce“ ve Waldorfské mateřské škole Turnov. Skupina dvanácti dětí prošla dvěma bloky polytechnického vzdělávání. Děti pracovaly v heterogenních skupinkách s minimálními zásahy pedagogů školky i lektorů dramacentra. Domů si každé dítko odneslo přívěšek z korálků a bavlněnou tašku zdobenou textilními barvami. Projektový den byl součástí projektu OP VVV „Inspirace v Evropě“ č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020758.