Program „Rebecca – prevence kyberšikany“

Program primární prevence v oblasti šikany a kyberšikany

Vhodné pro žáky 6. – 8. tříd; 3 – 5 vyučovacích hodin podle domluvy, možnost dvoudenního projektu

„Vždyť je to jen legrace!“
Žáci se na základě reálného příběhu Rebeccy Ann Sedwick seznámí s problematikou šikany a kyberšikany. Díky fiktivnímu deníku Rebeccy se stanou součástí příběhu a spoluautory jednotlivých situací. Nahlédnou na části příběhu očima oběti, šikanující skupiny, přihlížejících spolužáků, rodičů i učitelů. Pochopí, že v určité fázi šikany už není cesty zpět a oběťmi se stávají všichni. Společně se pokusí najít řešení v jednotlivých fázích příběhu. Na závěr napíší desatero pro matku Rebeccy i pro nejslabšího člena šikanující skupiny, možnou příští oběť.

Základní zaměření: prevence rizikového chování v oblasti šikany a kyberšikany, osobnostní růst, ochrana psychického zdraví.
Hlavní cíle programu: pochopit problematiku šikany a kyberšikany, její definici, obvyklý průběh a nebezpečí pro všechny zúčastněné; naučit se kyberšikaně předcházet; pochopit zodpovědnost pasivních přihlížejících, porozumět pohledu všech aktérů, prohloubit kompetence k řešení krizových situací spojených s šikanou a kyberšikanou.
Používané techniky: živé obrazy s titulkem, obrazová smyčka, pohybová a verbální improvizace, hra v roli, lektor v roli, zvukový plán, pantomima, plná hra, koláž, reflexe formou montáže, tvůrčí psaní, brainstorming, diskuze, v delší variantě výtvarné činnosti a inscenační práce.

2021 – program Rebecca – prevence kyberšikany na ZŠ Husova a ZŠ Barvířská