Program „Cizinec“ – prevence xenofobie a vyčleňování

Program primární prevence v oblasti xenofobie a vyčleňování odlišných

Vhodné pro žáky 1. – 4. tříd; 2 – 3 vyučovací hodiny

Děti v roli zvířátek uvěří „starému, skoro slepému vlkovi“, že viděl na kraji lesa nebezpečného tvora. Aniž si vše ověří, vyděsí se natolik, že se rozhodnou cizince zničit. Příběh však končí objevem, že ten „strašlivý tvor“ je…
Interaktivní program o strachu z odlišnosti, strachu z neznámého, nepřijetí, předsudcích, podléhání manipulaci, ale také o schopnosti přiznat chybu, napravit ji a pomoct druhému. Program je postaven na autorské pohádce Cizinec (Miloslava Čechlovská)

Základní zaměření: inkluze, osobnostní růst, kreativita, růst emoční inteligence, spolupráce, podpora čtenářství.
Hlavní cíle programu: posílit toleranci k odlišnosti, schopnost odolat manipulaci, rozvíjet skupinovou spolupráci, kritické myšlení, poskytnout dětem prostor pro společný zážitek prostřednictvím jejich zapojení do příběhu
Používané techniky: uvolňovací a rozehřívací techniky, estetizovaný pohyb po prostoru, vyprávění, pohybová charakterizace, improvizované etudy v rámci předvídání, hra ve skupinové roli, lektor v roli, výtvarné techniky, reflexe, diskuze.

2021 – Program „Cizinec“ na ZŠ Husova, ZŠ Česká, ZŠ Barvířská a ZŠ 5.květen

Jaký může být důvod ublížit někomu druhému? I na tuto otázku najdeme odpověď ve zdramatizovaném příběhu „Cizinec“ o zvířátkách v lese. Hlavním cílem programu bylo posílit toleranci k odlišnostem. Lekce byla vedená technikami dramatické výchovy a tak měly děti možnost podívat se na tento problém v různých rolích. Pod vedením zkušené lektorky M. Čechlovské se děti velmi dobře bavily a zároveň okusily zajímavé prožitky na vážné téma „hereckým“ zapojením do příběhu.“ (Učitelky  2. a 3. tříd ZŠ s RVJ Husova Liberec)

Program „Cizinec“ na ZŠS Husova Frýdlant – listopad 2021

Děti byly aktivně zapojeny do her a měly možnost se svobodně vyjádřit. Program byl zajímavý, dětem srozumitelný, zábavný i poučný. Učil děti empatii.“ (učitelka 1. – 3. ročníku ZŠS Husova Frýdlant)

Během programu děti měly možnost utvrdit se v tom, že spolupráce je velmi důležitá a prospěšná.“ (učitelka 4. – 5. ročníku ZŠS Husova Frýdlant)

Program byl velmi poutavě sestaven tak, že se mohly aktivně zapojit úplně všechny děti a velmi hravou formou se mohly seznámit s jinakostí, s tím, jak se správně chovat k ostatním. Téma bylo zvoleno velmi vhodně, naši žáci se s ním často setkávají i v osobním životě. I přes svůj handicap dokázali pochopit obsah, jednotlivá zadání, hry a aktivně se zapojit do řešení problému. Obzvlášť v dnešní době je třeba u dětí posilovat pocit sounáležitosti, empatii k druhým, kamarádství a spolupráci. To se díky takovýmto vzdělávacím programům určitě daří.“ (ředitelka ZŠS Husova Frýdlant)