Program „Nikolina cesta“ – prevence domácího násilí

Program primární prevence v oblasti domácího násilí

Vhodné pro žáky 6. – 8. tříd; 3 vyučovací hodinymožnost 5 hodinové varianty

Žáci se na základě fiktivního deníku Nikoly (vycházejícího z knihy Michaely Fišarové Nikolina cesta) seznámí s rodinou, které neúprosnou rukou vládne věčně opilý Zdeněček. Na základě prožitku žáci pochopí, jak těžké může být vzepřít se násilí a jak skrytá může být bolest. Vstoupí nejen do role Nikoly (jejíž deník postupně sepíší), ale také její matky, spolužáků, učitelů, a tak se postupně se stanou spoluzodpovědnými za konec příběhu. Brutalita je v programu nahrazena zvukovými plány. Cílem programu je nejen ukázat cestu případným obětem, ale především otevřít oči případným svědkům schopným pomoct.

Základní zaměření: prevence rizikového chování v oblasti domácího násilí, empatický přístup k okolí, osobnostní růst, rozvoj emoční inteligence, ochrana psychického zdraví, podpora čtenářství.
Hlavní cíle programu: seznámit se s problematikou domácího násilí, rozvinout empatii, naučit se číst známky chování oběti, soucítit s potřebnými.
Používané techniky: živé obrazy, lektor v roli, hra v roli, zvukový plán, plná hra, tvůrčí psaní, pantomima, brainstorming, reflexe, diskuze, koláž.

2021 – program Nikolina cesta na ZŠ Česká