Přihláška na workshop pro recitátory!

Gabriela Zelená Sittová a Jana Machalíková

MgA. Mgr. Gabriela Zelená Sittová Ph.D absolventka katedry výchovné dramatiky DAMU a katedry bohemistiky na FF UK, organizátorka recitačních přehlídek, členka lektorských sborů, zakladatelka ATELIÉRU D (řečové a mluvní výchovy pro děti a mládež), recitátorka. Odborná pracovnice NIPOS–ARTAMA, vedoucí KVD DAMU.

MgA. Jana Machalíková Absolventka katedry výchovné dramatiky DAMU. Improvizátorka, zdravotní klaunka, organizátorka recitačních přehlídek, členka lektorských sborů, recitátorka, několikanásobná laureátka Wolkrova Prostějova a Mezinárodního festivalu poezie. Pedagožka KVD DAMU.

Interpretační seminář aneb co lze zažít od pondělí do neděle

V tomto semináři budeme pomocí metod dramatické výchovy zkoumat možnosti sdělení a interpretace. Seznámíme se prakticky s pojmy verš, volný verš, přesah, atd. Společně vznikne nonsensová báseň inspirovaná textem Gerhard Rühma Úterý.

Datum konání: 11. 4. 2024 13:00 - 11. 4. 2024 15:00

Lektor: MgA. Mgr. Gabriela Zelená Sittová Ph.D a MgA. Jana Machalíková

Místo konání: Palác Liebig

Registrace již byla ukončena.