O nás

Dramacentrum Bezejména 

je zapsaný spolek, jehož účelem je podpora výchovy a vzdělávání dětí, studentů a mladých lidí v oblasti umění. Spolek vede parta nadšených pedagogů, kteří věří, že dramatická výchova, prožitková pedagogika a estetická výchova významně napomáhají vzdělávání dětí a mládeže, především v oblasti rozvoje tzv. měkkých kompetencí.

Činnost spolku se zaměřuje na

  1. podporu umělecké činnosti dětí, studentů a mladých lidí zapojených do souborů spolku, projektů a dalších aktivit spolku, včetně mezinárodních projektů;
  2. organizaci vlastních akcí spolku určených dětem a studentům – jarních, letních a podzimních pobytových táborů, workshopů, uměleckých soustředění a jiných;
  3. pořádání seminářů, workshopů a dílen určených žákům základních škol, studentům středních škol, rodinám s dětmi a veřejnosti v oblasti dramatické výchovy, prevence sociálně-patologických jevů, čtenářské gramotnosti, a to ve spolupráci se školami, kulturními institucemi a dalšími právnickými osobami. 

Neváhejte se na nás obrátit, pokud máte zájem

  1. zúčastnit se našich táborů, workshopů, či nám svěřit své dítě
  2. objednat si pro Vaši školu či jinou instituci seminář či workshop z oblasti dramatické výchovy, prevence sociálně-patologických jevů, čtenářské gramotnosti
  3. stát se naším členem a získávat pravidelné informace o našich akcích