Miloslava Čechlovská

Slávka má za sebou bohatou inscenační činnost s dětmi a studenty. Některé z inscenací prezentujeme ZDE. Nyní vede dva dramatické soubory (ZDE) a věnuje se práci v oblasti interpretace textu (ZDE). Organizačně zajišťuje jarní, podzimní a letní tábory a workshopy dramacentra. Lektoruje programy primární prevence i osobnostně-rozvojové programy, vede dramatické dílny.

Slávka zasvětila svůj profesionální život myšlence, že právě dramatika je skvělý způsob vzdělávání dětí a mladých lidí v oblasti sociální a emoční inteligence a měkkých dovedností. Tato myšlenka je důvodem existence Dramacentra Bezejména.