Projekty

Kreativní učení v libereckých základních školách

Projekt kreativního učení v deseti libereckých školách.
Projekt byl financován Ministerstvem kultury ČR z prostředků Národního plánu obnovy (výzva NPO č. 313/2023 Podpora projektů kreativního učení II) v celkové částce 3 710 500 Kč.

Kreativní učení v libereckých školách: Nový rezervační systém usnadnil organizaci workshopů a festivalu JEŠTĚDYVADLO

Projekt „Kreativní učení v libereckých základních školách“ výrazně přispěl k rozvoji kreativního vzdělávání v regionu. Díky finanční podpoře Ministerstva kultury ČR z prostředků Národního plánu obnovy se podařilo nejen zorganizovat 160 kreativních workshopů pro více než tři tisíce žáků, ale také zavést nový rezervační systém, který usnadnil organizaci těchto aktivit. Nový rezervační systém Jedním z […]

POZNÁVÁME JIZERSKOHORSKÉ BUČINY 2023

Projekt enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty.
Projekt byl financován z prostředků Ekofondu Statutárního města Liberec.

MŮJ NEJLEPŠÍ KAMARÁD JÁ 2023

Projekt primární prevence v oblasti duševního zdraví.
Projekt byl financován z prostředků Libereckého kraje a Fondu zdraví a prevence Statutárního města Liberec.

DRAMACENTRUM MLÁDEŽI II

Projekt podporující členy souborů Dramacentra Bezejména.
Projekt byl financován z prostředků Libereckého kraje.

MY A PŘÍRODA KOLEM NÁS 2023

Projekt podpory talentovaných dětí v oblasti přírodních věd.
Projekt byl financován z prostředků Libereckého kraje.

POD HLADINOU 2023

Projekt enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
Projekt byl financován z prostředků Libereckého kraje a Ekofondu Statutárního města Liberec

PADY 2023

Projekt prevence xenofobie a odmítání odlišnosti.
Projekt byl financován z prostředků Libereckého kraje a Fondu kultury Statutárního města Liberec.

Preventivní programy Dramacentra Bezejména 2023

Projekt primární prevence závislosti, domácího násilí a rizik spojených s intimním životem. Projekt byl financován z prostředků Libereckého kraje, Fondu zdraví a prevence Statutárního města Liberec a Ministerstva kultury ČR.

NEŽ ZAZVONÍ ZVONEC 2023

Přehlídka mladého divadla Než zazvoní zvonec 2023 se uskutečnila v Naivním divadle Liberec 21. června 2023. Projekt byl financován z prostředků Libereckého kraje a Fondu kultury a cestovního ruchu Statutárního města Liberec.