Jakub Kubíček

Kuba studuje magisterské stupeň v Praze na DAMU obor Dramatická výchova. Má za sebou spoustu zkušeností s vedením dílen a programů. Nyní je manažer Dramacentra a koordinátor kreativního učení na školách. Společně se Slávkou je organizátorem festivalů, dětských přehlídek divadla a poezie a dětských táborů.

Kuba se věnuje myšlence, že dramatika a umění je součástí našich životů a myslí si, že nás dokáže naučit spoustu věcí. Proč by tedy nemohlo být umění ve větší míře součástí dětských životů třeba už na základní škole.