Inscenace Dramacentra

Důležitou součástí práce v dramatických souborech je inscenační tvorba. Stěžejním cílem této tvorby je rozvoj schopnosti prezentace vlastních myšlenek členů souboru pomocí vhodných inscenačních klíčů, schopnost myšlenky formulovat, ověřit, prožít, nahlédnout očima různých postav, reflektovat a nakonec předat divákům tak, aby diváci se zaujetím naslouchali, přemýšleli a pochopili. Bližší informace a fotogalerie ZDE