Ekoprogram „Tobiáš Lolness“

Literárně dramatický program s tématem udržitelného přístupu k životu

Vhodné pro žáky 2. – 5. tříd; 3 vyučovací hodiny

Literárně dramatický program se inspiruje románem Tobiáš Lolness (Timothée de Fombelle), který zavádí čtenáře do světa miniaturní civilizace obývající jediný známý svět – velký strom. Tobiášův otec, profesor Lolness, nastoluje zásadní a pro ostatní překvapivé otázky. Kde se bere míza, kterou stromový lid ve velkém těží? Jsou listy samostatné rostliny, nebo mohou být součástí stromu jako jednoho obrovského organismu? Existuje na světě více stromů? Existuje svět mimo strom? A především zásadní otázka – je strom živý? A pokud ano, mají za něj stromoví lidé zodpovědnost?
A tak se účastníci programu pomocí dramatických her a ztvárňování života Tobiášova lidu nenásilně setkají s tématem ekologie a udržitelného způsobu života.

Základní zaměření: motivace čtenářství, kreativita, rozvoj fantazie, enviromentální výchova a udržitelný způsob života.
Hlavní cíle programu: posílit povědomí o nutnosti udržitelného způsobu života, podpořit pozitivní vztah dětí ke čtení, seznámit děti s technikami tvořivé dramatiky, rozvíjet tvořivost a fantazii, podpořit prosociální chování a empatii, rozpoznat důležité životní hodnoty.
Používané techniky: uvolňovací a rozehřívací techniky, práce s prostorem, různé typy živých obrazů, učitel v roli, horká židle, hra v roli, pohybová i verbální improvizace, reflexe, diskuze, výtvarné techniky.

Civilizace miniaturních lidí, jejichž jediným známým světem je strom, je skvělou paralelou k našemu světu. Žáci tak mohou nahlédnout problémy udržitelného způsobu života z nového úhlu, když se rozhodují v roli obyvatel stromu mezi pohodlím a technickými vymoženostmi poháněnými vytěženou mízou stromu a mezi přežitím jediného jim známého světa.

2021 – program Tobiáš Lolness na ZŠ Husova, ZŠ Česká, ZŠ Barvířská a ZŠ ul. 5. května

2021 – program Tobiáš Lolness pro veřejnost

2021 – program Tobiáš Lolness pro dramatické soubory