WORKSHOPY 13. 4. 2024

Na této stránce je možné se přihlásit na workshop, který se koná v sobotu od 9:00 do 12:00. Kapacita workshopů je omezena. Registrace se spustí 1. 4. 2024. Pokud se přihlásíte špatně nebo se rozmyslíte napište email na jakub.kubicek@dramacentrumbezejmena.cz. Do kolonky „soubor“ napište váš soubor, pokud nejste ze souboru, vyplňte jaká jste skupina (recitátor, cílová skupina…). Po tom, co se přihlásíte by se vám měla u formuláře zobrazit zpráva „Přihlásili jste se na událost.“

Eliška Jansová

Eliška Jansová, členka činoherního souboru, vystudovala DAMU obor činoherní herectví, hostovala či hostuje například v Divadle U Valšů, v Divadle v Dlouhé, v Činoherním klubu, v Divadle Viola, v Divadle v Celetné, v Divadle Na Fidlovačce, Divadle pohádek, v Divadle A. Dvořáka Příbram či ve Vršovickém divadle MANA. Vidět jste jí mohli také v pohádce Princezna a písař, v šestidílném seriálu Bohéma nebo také jako princeznu Verunku v pohádce Svatojánský věneček. Členkou činohry Divadla F. X. Šaldy je od sezony 2016/17. V předloňském roce zde získala Libereckou Thálii za činohru. V současné době pořádá v liberci herecké workshopy v rámci EFIX klubu a vede herecké studio při DFXŠ. 

Práce s trémou

Trému zná asi každý. ALe jak s ní pracovat, jak se jí vyvarovat? To vše si na vlastní kůži vyzkoušíme na workshopu práce s trémou.

Datum konání: 13. 4. 2024 09:00 - 13. 4. 2024 11:30

Lektor: Eliška Jansová

Místo konání: Palác Liebig

Registrace již byla ukončena.


Karel Vostárek

doc. MgA. Karel Vostárek, narozen: 24. 9. 1951 Praha                
Výtvarník, scénograf, herec, režisér a sochař, absolvent DAMU.
Scénograf a režisér inscenací v Čechách i na Slovensku působil také v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Polsku a Mexiku, v České televizi a TV Nova. Působil mnoho let jako pedagog KVD DAMU Praha, Atelieru divadlo a výchova JAMU a VOŠ Herecká v Praze 

Maska - odkrývání skrytého

Praktická dilna, ve které nahlédneme do tajemného světa masek. V úvodu se seznámíme s různými typy masek a vysvětlíme si, co všechno je a co se může stát maskou. Každý účastník dílny si bude moci vyrobit vlastní masku. Ve druhé části společně \\\"vezmeme za kliku\\\" pomyslných dveří a vstoupíme do magického kruhu - na scénu, kde se vše může proměňovat. V rámci jednoduchých cvičení v maskách si prakticky vyzkoušíme, jak se maska chová na jevišti. Také jak působí \\\"ven\\\" na diváky, ale i \\\"dovnitř\\\" na toho kdo v ní hraje.

Datum konání: 13. 4. 2024 09:00 - 13. 4. 2024 11:30

Lektor: Karel Vostárek

Místo konání: Palác Liebig

Registrace již byla ukončena.


Jan Mrázek

Divadelní lektor a písničkář. Lektoruje a vede divadelní kurzy v pražském divadle D21 a ve Škole Improvizace. Hraje sám nebo v kapelách DOTmy, Kapela Hyjé! nebo Kłajpeda. Vystudoval KVD DAMU a v současné době je doktorandem na KATaP DAMU. V poslední době se hojně pohyboval v Polsku zejména ve spolupráci s vesnickým divadlem Węgajty.

Hlasové impro: na vlnách flow

Pojďme si poslechnout své hlasy. Důvěřujme jim a ony zazní. Nechme je zpívat, jak se jim chce a překvapí nás... Workshop hlasových her, cvičení a písní, na kterém budeme otvevírat svůj hlas a otervírat se svému hlasu. Všechny hlasy jsou vítány!

Datum konání: 13. 4. 2024 09:10 - 13. 4. 2024 11:40

Lektor: Jan Mrázek

Místo konání: Palác Liebig

Registrace již byla ukončena.


Anna Tretiagová

Anna Tretiagová je absolventska VOŠ Evropská, v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika a také absolventka bakalářského studia na KVD DAMU. Nyní studuje na KVD v magisterském programu, působí jako pedagožka v MŠ a ZUŠ, věnuje se aktivně divadlu a hudbě. Skládá autorskou hudbu pro divadelní inscenace a choreografie a pořádá hudebně-divadelní workshopy s looperem pro děti a dospívající.

Loopuj!

Víte, co je to smyčkování? Nebo co je to looper? Jestli nevíte, tak to nevadí! Protože na workshopu Loopuj! se to dozvíte a věřte mi, že pak všichni budete chtít looper domů. Společně se ponoříme do světa plného hudby, dechu, zvuků, rytmu a harmonie. Workshop je otevřený pro všechny, kteří se nebojí využít síly hlasu a rytmizování, ale nebojte, na své si přijde každý. Vysvětlíme si principy smyčkování, práce s looperem a propojíme divadelní techniky s hudebními.

Datum konání: 13. 4. 2024 09:10 - 13. 4. 2024 11:40

Lektor: Anna Tretiagová

Místo konání: Palác Liebig

Registrace již byla ukončena.


Natálie Vacková

Natálie se věnuje se interpretaci, vedení workshopů, tvorbě choreografických projektů pod kolektivem Dočasná Company, pohybové spolupráci a uměleckým konzultacím. Věnuje se také produkční činnosti. Je absolventkou bakalářského oboru choreografie na pražské HAMU a čtyřletého oboru současného tance a tvorby na konzervatoři Duncan Centre. V rámci svého studia absolvovala SNDO Intensive Course na Amsterdam University of the Arts a mnoho dalších pohybových workshopů v Česku i zahraničí.

Pohybová improvizace

V rámci lekce se seznámíme s principy současného tance a fyzického divadla. Zaměříme se na uvědomění přirozené anatomie těla, posílení středu a budování opory od nohou a země. V improvizaci budeme vycházet z konkrétních pohybových principů a představ. Zaměříme se na prožitek a autenticitu pohybového projevu.

Datum konání: 13. 4. 2024 09:20 - 13. 4. 2024 11:50

Lektor: Natálie Vacková

Místo konání: Palác Liebig

Registrace již byla ukončena.


Petr Váša

Petr Váša (1965) se narodil v Brně, vystudoval dějiny umění. Založil hudební skupiny Z kopce (1985), Ošklid (1987) a A-Beat (1990). Po skončení jejich činnosti se věnoval především projektu fyzického básnictví (od 1991 představení a nahrávky, od 1992 kresby-vizuální básně, semináře a dílny na různých uměleckých školách a při zvláštních příležitostech). Po letech sólového vystupování založil hudební skupinu Ty Syčáci (1999), se kterou vydal řadu různorodých alb.

Fyzické básnictví II

Fyzické básnictví je zvláštní způsob práce s jazykem. Kromě běžné mluvené a psané řeči používá – pokud možno prostě a originálně – také řeč pohybů, zvuků, gest a obrazů, v různé míře a v různých vzájemných kombinacích, případně běžnou řeč opouští a vytváří řeč novou, osobní a přitom obecně srozumitelnou. Dílna fyzického básnictví je zaměřená na propojování řečového, hlasového a pohybového sebevyjádření se zpracováním individuálně zvoleného tématu. Zkušenosti z různých uměleckých oborů jsou vítané, ale ne nutné. Pohodlné oblečení a psací potřeby stačí.

Datum konání: 13. 4. 2024 09:30 - 13. 4. 2024 12:00

Lektor: Petr Váša

Místo konání: Palác Liebig

Registrace již byla ukončena.


Michaela Váňová

Michaela Váňová je absolventkou herectví na Pražské konzervatoři a výchovné dramatiky na DAMU, kde nyní vyučuje. Působí jako divadelní lektorka, herečka a režisérka v Divadle Minor, účinkuje ve Studiu DVA a v souboru Geisslers Hofcomoedianten. V roce 2024 založila neziskovou organizaci Vlaštovka, ve které se věnuje rozvoji umělecké tvorby a herní práce v oblasti paliativní péče. Ve volných chvílích tančí argentinské tango, stepuje, chodí po horách a zpívá si u toho.

Tanec ~ kontakt ~ emoce

V divadle hledáme kontakt. Vstupujeme do kontaktu sami se sebou, abychom mohli navázat kontakt s druhými. Jak nám k tomu může pomoci tanec? Tanec jako bezpečný pohyb, ve kterém můžeme poznávat svoje tělo, svoje emoce a hledat komunikaci s druhými. Budeme se hýbat, budeme si hrát s tancem, budeme hledat, jak nám hudba pomáhá dozvědět se o sobě víc. Nebudeme se nořit do hlubokých psychologií, ale v radosti poznávat, co nám tanec může dobrého do života a na jeviště přinést. Na workshop si proto vezměte pohodlnou obuv a oblečení, ve kterých vám bude dobře při pohybu, ale třeba i vleže na zemi.

Datum konání: 13. 4. 2024 09:40 - 13. 4. 2024 12:00

Lektor: Michaela Váňová

Místo konání: Palác Liebig

Registrace již byla ukončena.


Agniezska Włoch

Režisérka, pedagožka, lektorka na Opolské univerzitě. 
Vystudovala režii na Státní vyšší divadelní škole ve Vratislavi, pedagogiku na Opolské univerzitě a řadu kurzů režie, tance a pantomimy.
V roce 1997 založila Divadlo Zapadnia, jehož je uměleckou ředitelkou, režisérkou a choreografkou. Je autorkou mnoha divadelních představení.

Účastní se národních i mezinárodních divadelních festivalů. Svá představení prezentovala mimo jiné v Makedonii, Německu, České republice, Jižní Koreji, Kanadě, Egyptě, Spojených státech a Albánii. Na základě různých metod jevištního pohybu a práce s herci vede divadelní workshopy doma i v zahraničí. 
Je autorkou publikací o divadle, o procesu tvorby představení, o procesu tvorby postavy.

Tvůrčí znaky v divadle, tj. pohyb, prostor, imaginace

Hlavní myšlenkou workshopu je vstoupit do prostoru, prozkoumat vlastní možnosti a potkat partnera. Součástí workshopu budou cvičení na uvědomování si těla a různé pohybové techniky (tanec, pantomima), práce na vyjadřování emocí, aktivizace představivosti, improvizace. Workshop bude využívat také prvky Labanova pohybu a autentického pohybu. Mottem naší práce budou slova A. Einsteina: \\\"Nic se nemění, dokud se nic nepohne\\\".

Datum konání: 13. 4. 2024 09:40 - 13. 4. 2024 12:10

Lektor: Agniezska Włoch

Místo konání: Palác Liebig

Registrace již byla ukončena.


Martin Sedláček

Mgr. et MgA. Martin Sedláček je spoluautorem konceptu Emoční sebeobrany a lektorem jednotlivých workshopů. Přednáší psychologii na pražské DAMU, kde se také stará o psychické blaho tamních studentů, má soukromou terapeutickou praxi. Působí jako lektor a kouč v oblasti vzdělávání dospělých. 

Emoce a mysl mají rande v těle / pro vedoucí souborů II

Rád bych vás pozval na workshop, kde budeme spolu zkoumat. Kde v těle bydlí emoce, Jaké jsou bezpečné a nebezpečné emoce. Grounding a další metody integrace emocí. Jaký je rozdíl ve vyjadřování, prožívání a hraní emocí.

Datum konání: 13. 4. 2024 09:50 - 13. 4. 2024 12:20

Lektor: Martin Sedláček

Místo konání: Palác Liebig

Registrace již byla ukončena.