WORKSHOPY 12. 4. 2024

Na této stránce je možné se přihlásit na workshop, který se koná v pátek od 9:00 do 12:00. Kapacita workshopů je omezena. Registrace se spustí 1. 4. 2024. Pokud se přihlásíte špatně nebo se rozmyslíte napište email na jakub.kubicek@dramacentrumbezejmena.cz. Do kolonky „soubor“ napište váš soubor, pokud nejste ze souboru, vyplňte jaká jste skupina (recitátor, cílová skupina…). Po tom, co se přihlásíte by se vám měla u formuláře zobrazit zpráva „Přihlásili jste se na událost.“

Jan Mrázek

Divadelní lektor a písničkář. Lektoruje a vede divadelní kurzy v pražském divadle D21 a ve Škole Improvizace. Hraje sám nebo v kapelách DOTmy, Kapela Hyjé! nebo Kłajpeda. Vystudoval KVD DAMU a v současné době je doktorandem na KATaP DAMU. V poslední době se hojně pohyboval v Polsku zejména ve spolupráci s vesnickým divadlem Węgajty.

Hlasové impro: na vlnách flow

Pojďme si poslechnout své hlasy. Důvěřujme jim a ony zazní. Nechme je zpívat, jak se jim chce a překvapí nás... Workshop hlasových her, cvičení a písní, na kterém budeme otvevírat svůj hlas a otervírat se svému hlasu. Všechny hlasy jsou vítány!

Datum konání: 12. 4. 2024 09:00 - 12. 4. 2024 11:30

Lektor: Jan Mrázek

Místo konání: Palác Liebig

Registrace již byla ukončena.


Roman Černík

Roman Černík je pedagog (DAMU Praha a Západočeská univerzita v Plzni), který se zaměřuje na rozvoj tvořivého potenciálu prostřednictvím dramatické výchoivy i  svébytné umělecké tvorby. Roman Černík je též režisérem a dramaturgem a uměleckým šéfem kulturního prostoru Moving Station a kurátorem aktivit Dramacentra Johan. 

Naslouchat stěnám I

Cílem tvůrčí dílny bude prostřednictvím praktické zkušenosti ověřit metody a techniky práce s prostorem jako dramaturgem, scénografem a režisérem možného inscenačního tvaru. Základním úkolem bude ohledávání možností místa, výběr konkrétní lokace.

Datum konání: 12. 4. 2024 09:00 - 12. 4. 2024 11:30

Lektor: Roman Černín

Místo konání: Palác Liebig

Registrace již byla ukončena.

Adéla Zmrzlíková

Studentka DAMU, interpretka, učitelka a lektorka. Ráda pracuje s lidmi, slovy a příběhy a nerada se představuje stručným medailonkem.

NO/WORD LAB II

Sdílení, v němž slova hrají vedlejší roli. Laboratoř emocí, postojů a gest. Budeme pracovat s textem, který bude připraven česky i polsky. Tento text bude prostředkem ke hrám a experimentům s interpretací. Pojďme se spolu pobavit krásou našich řečí a ponořit se do znělostí našich hlasů!

Datum konání: 12. 4. 2024 09:10 - 12. 4. 2024 11:40

Lektor: Adéla Zmrzlíková

Místo konání: Palác Liebig

Registrace již byla ukončena.


Eliška Jansová

Eliška Jansová, členka činoherního souboru, vystudovala DAMU obor činoherní herectví, hostovala či hostuje například v Divadle U Valšů, v Divadle v Dlouhé, v Činoherním klubu, v Divadle Viola, v Divadle v Celetné, v Divadle Na Fidlovačce, Divadle pohádek, v Divadle A. Dvořáka Příbram či ve Vršovickém divadle MANA. Vidět jste jí mohli také v pohádce Princezna a písař, v šestidílném seriálu Bohéma nebo také jako princeznu Verunku v pohádce Svatojánský věneček. Členkou činohry Divadla F. X. Šaldy je od sezony 2016/17. V předloňském roce zde získala Libereckou Thálii za činohru. V současné době pořádá v liberci herecké workshopy v rámci EFIX klubu a vede herecké studio při DFXŠ. 

Herec v pohybu

Pohybový workshop, na kterém si ukážeme základni principy jevištního pohybu. Na začatku workshopu společně zkusíme pohybovou rozcvičku, kterou studenti Damu zažívají na vysoké škole každé ráno. Ukážeme si jak zaplnit prostor, jak mít propojené tělo i to jak vyzařovat a zaujmout. Zaměříme se i na principi partneřiny, tedy jak neverbálně komunikovat s partnerem.

Datum konání: 12. 4. 2024 09:10 - 12. 4. 2024 11:40

Lektor: Eliška Jansová

Místo konání: Palác Liebig

Registrace již byla ukončena.Ivana Sobková

Pedagog Divadelní fakulty AMU, Pedagogické fakulty UK a literárně dramatického oboru ZUŠ Štítného Praha 3. Lektorka vzdělávacích kurzů pro dospělé. Vedoucí souboru KUK! (www.kukdivadlo.cz) sdružujícího dětské a mladé soubory, které se pravidelně účastní celostátních i zahraničních divadelních přehlídek.

NÁPAD, MYŠLENKA, AKCE…

Herecká cvičení, improvizační dovednosti, hledání tématu a možností jeho divadelního ztvárnění... inspirace a otázky... prostor, pohyb, emoce, situace, čas a tvar...

Datum konání: 12. 4. 2024 09:20 - 12. 4. 2024 11:50

Lektor: Ivana Sobková

Místo konání: Palác Liebig

Registrace již byla ukončena.

Radek Marušák

Radek Marušák působil jako učitel českého jazyka, dějepisu a dramatické výchovy na základní škole a gymnáziu a jako učitel literárně dramatického oboru na základní umělecké škole. V současné době vyučuje na katedře dramatické výchovy DAMU, kterou v letech 2011-2023 také vedl. Je lektorem mnoha dílen dramatické výchovy, festivalů a přehlídek dětského divadla a přednesu. 

Do příběhu II

Stát se na chvilku někým jiným, zažívat vzdálené situace, příběhy a objevovat, že jsou nám něčím blízké. Vstupovat do příběhu, být jeho spolutvůrcem tady a teď. To jsou cesty, kterými se spolu vydáme na této dílně. Dílně s příběhem a divadlem trochu jinak…

Datum konání: 12. 4. 2024 09:20 - 12. 4. 2024 11:50

Lektor: Radek Marušák

Místo konání: Palác Liebig

Registrace již byla ukončena.


Martin Sedláček

Mgr. et MgA. Martin Sedláček je spoluautorem konceptu Emoční sebeobrany a lektorem jednotlivých workshopů. Přednáší psychologii na pražské DAMU, kde se také stará o psychické blaho tamních studentů, má soukromou terapeutickou praxi. Působí jako lektor a kouč v oblasti vzdělávání dospělých. 

Natálie Vacková

Natálie se věnuje se interpretaci, vedení workshopů, tvorbě choreografických projektů pod kolektivem Dočasná Company, pohybové spolupráci a uměleckým konzultacím. Věnuje se také produkční činnosti. Je absolventkou bakalářského oboru choreografie na pražské HAMU a čtyřletého oboru současného tance a tvorby na konzervatoři Duncan Centre. V rámci svého studia absolvovala SNDO Intensive Course na Amsterdam University of the Arts a mnoho dalších pohybových workshopů v Česku i zahraničí.

Základy současného tance - principy floorworku a akrobacie

V lekci zvědomíme své tělo, posílíme střed těla a zapracujeme na koordinaci pohybu v prostoru. Budeme pracovat hodně na zemi a se zemí. Zaměříme se též na periferie těla a do floorworku zapojíme i lehké akrobatické prvky.

Datum konání: 12. 4. 2024 09:30 - 12. 4. 2024 12:00

Lektor: Natálie Vacková

Místo konání: Palác Liebig

Registrace již byla ukončena.

Petr Váša

Petr Váša (1965) se narodil v Brně, vystudoval dějiny umění. Založil hudební skupiny Z kopce (1985), Ošklid (1987) a A-Beat (1990). Po skončení jejich činnosti se věnoval především projektu fyzického básnictví (od 1991 představení a nahrávky, od 1992 kresby-vizuální básně, semináře a dílny na různých uměleckých školách a při zvláštních příležitostech). Po letech sólového vystupování založil hudební skupinu Ty Syčáci (1999), se kterou vydal řadu různorodých alb.

Fyzické básnictví

Fyzické básnictví je zvláštní způsob práce s jazykem. Kromě běžné mluvené a psané řeči používá – pokud možno prostě a originálně – také řeč pohybů, zvuků, gest a obrazů, v různé míře a v různých vzájemných kombinacích, případně běžnou řeč opouští a vytváří řeč novou, osobní a přitom obecně srozumitelnou. Dílna fyzického básnictví je zaměřená na propojování řečového, hlasového a pohybového sebevyjádření se zpracováním individuálně zvoleného tématu. Zkušenosti z různých uměleckých oborů jsou vítané, ale ne nutné. Pohodlné oblečení a psací potřeby stačí.

Datum konání: 12. 4. 2024 09:30 - 12. 4. 2024 12:00

Lektor: Petr Váša

Místo konání: Palác Liebig

Registrace již byla ukončena.