WORKSHOPY 11. 4. 2024

Na této stránce je možné se přihlásit na workshop, který se koná ve čtvrtek od 16:00 do 19:00. Kapacita workshopů je omezena. Registrace se spustí 1. 4. 2024. Pokud se přihlásíte špatně nebo se rozmyslíte napište email na jakub.kubicek@dramacentrumbezejmena.cz. Do kolonky „soubor“ napište váš soubor, pokud nejste ze souboru, vyplňte jaká jste skupina (recitátor, cílová skupina…). Po tom, co se přihlásíte by se vám měla u formuláře zobrazit zpráva „Přihlásili jste se na událost.“

Jan Jedlinský a Markéta Coufalová

Markéta Coufalová je absolventkou DAMU oboru činoherního herectví. Byla členkou divadla Kašpar v Celetné i divadla F. X. Šaldy. Jako lektorka dramatické výchovy působila v ZUŠ Liberec a v Dramacentru Bezejména.

Jan Jedlinský je absolventem JAMU v Brně oboru činoherní herectví. Byl členem divadla F. X. Šaldy v Liberci. Nyní působí jako lektor Dramacentra Bezejména.

Vnímání všemi smysly jako věčný zdroj inspirace I

Hravý divadelní workshop zaměřený na rozvoj vnímání na různých úrovních ( svého těla, nejrůznějších vnějších podnětů ).V neposlední řadě se budeme věnovat i vnímání hereckého kolegy a naladění se na ostatní i v rámci celé skupiny.

Datum konání: 11. 4. 2024 16:00 - 11. 4. 2024 19:00

Lektor: Jan Jedlinský, Markéta Coufalová

Místo konání: Palác Liebig

Kapacita: 7/15
Agniezska Włoch

Režisérka, pedagožka, lektorka na Opolské univerzitě. 
Vystudovala režii na Státní vyšší divadelní škole ve Vratislavi, pedagogiku na Opolské univerzitě a řadu kurzů režie, tance a pantomimy.
V roce 1997 založila Divadlo Zapadnia, jehož je uměleckou ředitelkou, režisérkou a choreografkou. Je autorkou mnoha divadelních představení.

Účastní se národních i mezinárodních divadelních festivalů. Svá představení prezentovala mimo jiné v Makedonii, Německu, České republice, Jižní Koreji, Kanadě, Egyptě, Spojených státech a Albánii. Na základě různých metod jevištního pohybu a práce s herci vede divadelní workshopy doma i v zahraničí. 
Je autorkou publikací o divadle, o procesu tvorby představení, o procesu tvorby postavy.

Improvizace, aneb raz dva tři a jsi na jevišti...!

Předpokladem workshopu je společná spontánní a neplánovaná práce na jevišti. Během workshopu budeme používat své tělo, emoce, hlas a představivost. Začneme pohybovými improvizacemi podle Labanovy metody, která je založena na přirozené pohyblivosti a využívání různých forem pohybu a výrazu, a poté přejdeme ke spontánnímu vytváření jevištních akcí. Mottem naší práce bude: \\\\\\\\\\\\\\\"Když nevíš, co máš dělat, prostě to dělej\\\\\\\\\\\\\\\", protože jen akce a zkušenost přináší pochopení.

Datum konání: 11. 4. 2024 16:00 - 11. 4. 2024 19:00

Lektor: Agniezska Wloch

Místo konání: Palác Liebig

Registrace již byla ukončena.


Karolina Rosocka

kulturní animátorka, divadelní lektorka a sexuální pedagožka. Divadlu se věnuje 5 let. Vede pět amatérských divadelních souborů v Chojnově v Dolním Slezsku (ZaŚwiaty, RoZkwity, Nózki w herbacie, Kluski na wietrze a Rodzynki w mieście). Sbírá lidové nástroje a muzikoterapeutické pomůcky. Její vášní je tradiční kultura a tradiční polské písně, na jejichž základě obvykle vytváří vlastní skladby a divadelní variace.

BodySounds

Co bylo dřív, pohyb nebo zvuk? První je dech, který jako vlna, uvádí tělo do vibrací. Vibrace je pohnutí. Pohyb je šumění. Šustění je zvuk. Během workshopu budeme hledat různé způsoby vytváření zvuku prostřednictvím nespoutaného, spontánního a neomezeného pohybu. Pokusíme se vystoupit z každodenních, známých a předvídatelných forem. Budeme zkoumat, jak nás určité kvality pohybu - v napětí, uvolnění, zrychlení či zpomalení - povedou při tvorbě zvuku. Abychom objevili autentický a zevnitř plynoucí hlas/zvuk, budeme se muset zcela odevzdat tělu a důvěřovat mu. Tento vztah (tělo/zvuk) pak budeme sledovat tak dlouho, dokud se v něm zcela neztratíme.

Datum konání: 11. 4. 2024 16:00 - 11. 4. 2024 19:00

Lektor: Karolina Rosocka

Místo konání: Palác Liebig

Registrace již byla ukončena.


Adéla Zmrzlíková

Studentka DAMU, interpretka, učitelka a lektorka. Ráda pracuje s lidmi, slovy a příběhy a nerada se představuje stručným medailonkem.

NO/WORD LAB I

Sdílení, v němž slova hrají vedlejší roli. Laboratoř emocí, postojů a gest. Budeme pracovat s textem, který bude připraven česky i polsky. Tento text bude prostředkem ke hrám a experimentům s interpretací. Pojďme se spolu pobavit krásou našich řečí a ponořit se do znělostí našich hlasů!

Datum konání: 11. 4. 2024 16:00 - 11. 4. 2024 19:00

Lektor: Adéla Zmrzlíková

Místo konání: Palác Liebig

Registrace již byla ukončena.


Krutý krtek

Krutý krtek je společensky užitečné divadlo. V roce 2018 ho založil Karel Kratochvíl, herec a absolvent Katedry alternativního a loutkového divadla DAMU. Společenskou užitečnost spatřuje v umění divadla spojovat. Jednak chce spojovat lidi s tématy, která sami řeší, která je obklopují a která se týkají jejich přítomnosti nebo nedávné minulosti. Krutý krtek také spojuje s netradičními zážitky ty diváky, kteří nemají čas ani chuť jít do kamenného divadla. Proto se naopak Krutý krtek vydá za svými diváky po celé České republice. A v neposlední řadě chceme spojovat diváky mezi sebou navzájem, silou sdíleného okamžiku tady a teď.

Oživená historie – Odsunutí

Krutý krtek je společensky užitečné divadlo. V roce 2018 ho založil Karel Kratochvíl, herec a absolvent Katedry alternativního a loutkového divadla DAMU. Společenskou užitečnost spatřuje v umění divadla spojovat. Jednak chce spojovat lidi s tématy, která sami řeší, která je obklopují a která se týkají jejich přítomnosti nebo nedávné minulosti. Krutý krtek také spojuje s netradičními zážitky ty diváky, kteří nemají čas ani chuť jít do kamenného divadla. Proto se naopak Krutý krtek vydá za svými diváky po celé České republice. A v neposlední řadě chceme spojovat diváky mezi sebou navzájem, silou sdíleného okamžiku tady a teď.

Datum konání: 11. 4. 2024 16:00 - 11. 4. 2024 19:00

Lektor: Krutý krtek

Místo konání: Vlakové nádraží Liberec

Registrace již byla ukončena.


Natálie Vacková

Natálie se věnuje se interpretaci, vedení workshopů, tvorbě choreografických projektů pod kolektivem Dočasná Company, pohybové spolupráci a uměleckým konzultacím. Věnuje se také produkční činnosti. Je absolventkou bakalářského oboru choreografie na pražské HAMU a čtyřletého oboru současného tance a tvorby na konzervatoři Duncan Centre. V rámci svého studia absolvovala SNDO Intensive Course na Amsterdam University of the Arts a mnoho dalších pohybových workshopů v Česku i zahraničí.

Pohybová improvizace

V rámci lekce se seznámíme s principy současného tance a fyzického divadla. Zaměříme se na uvědomění přirozené anatomie těla, posílení středu a budování opory od nohou a země. V improvizaci budeme vycházet z konkrétních pohybových principů a představ. Zaměříme se na prožitek a autenticitu pohybového projevu.

Datum konání: 11. 4. 2024 16:00 - 11. 4. 2024 19:00

Lektor: Natálie Vacková

Místo konání: Palác Liebig

Registrace již byla ukončena.


Radek Marušák

Radek Marušák působil jako učitel českého jazyka, dějepisu a dramatické výchovy na základní škole a gymnáziu a jako učitel literárně dramatického oboru na základní umělecké škole. V současné době vyučuje na katedře dramatické výchovy DAMU, kterou v letech 2011-2023 také vedl. Je lektorem mnoha dílen dramatické výchovy, festivalů a přehlídek dětského divadla a přednesu. 

Do příběhu

Stát se na chvilku někým jiným, zažívat vzdálené situace, příběhy a objevovat, že jsou nám něčím blízké. Vstupovat do příběhu, být jeho spolutvůrcem tady a teď. To jsou cesty, kterými se spolu vydáme na této dílně. Dílně s příběhem a divadlem trochu jinak…

Datum konání: 11. 4. 2024 16:00 - 11. 4. 2024 19:00

Lektor: Radek Marušák

Místo konání: Palác Liebig

Registrace již byla ukončena.